You are here

Webinar: Het verkoopdossier: de basics – deel 1

Webinar: Het verkoopdossier: de basics – deel 1

Webinar
21-08-2020
Webinar: Het verkoopdossier: de basics – deel 1 (2u)

In dit 2-delig webinar doorlopen we samen met u alle attesten en informatie die uw verkoopdossier moet bevatten. Alle oude en nieuwe wetgevingen die vandaag van toepassing zijn op het verkoopdossier passeren kort de revue.

Komen aan bod in deel 1:
• Het verkoopdossier: inleiding
• Dossieropbouw en informatieplicht
• Patrimoniumdocumentatie
• Fysieke beschrijving van het goed

Schrijf zeker ook in voor deel 2 van dit webinar!
Na deze opleiding: 
  • bent u in staat om een verkoop juridisch correct tot stand te brengen
  • kent u de van toepassing zijnde wetgeving en kan u deze gebruiken in concrete situaties
  • weet u hoe u de handelingsbekwaamheid van de contracterende partijen passend kan verifiëren en weet u welke de mogelijke onverenigbaarheden zijn
  • kent u de verplichtingen van koper en verkoper
  • kan u opschortende en ontbindende voorwaarden op de correcte manier toepassen
  • kent u de mogelijke verkoopbelemmeringen
Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
21-08-2020 09:30 11:30 WEBINAR Info YOERI NOTE

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
23-10-2020 Webinar Meer informatie
14-12-2020 Webinar Meer informatie