You are here

CAO's

2de pensioenpijler

Cao van 17 februari 2011 - Fonds 2de pijler (statuten)

Oprichting van een sociaal fonds 2de pijler en vaststelling van zijn statuten

Cao van 25 oktober 2011 - Fonds 2de pijler (statuten)

Wijziging van de cao van 17 februari 2011 tot oprichting van een fonds 2de pijler en tot vaststelling van zijn statuten

Cao van 11 december 2013 - financiering 2de pijler (bijdragen)

Vaststelling van de bijdragen ter financiering van het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 25 juni 2014 - 2de pijler (pensioen- en solidariteitsreglement)

Cao ter vervanging van de cao van 25 oktober 2011 betreffende het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 25 juni 2014 - Fonds 2de pijler (statuten)

Wijziging van de cao van 17 februari 2011 tot oprichting van een fonds 2de pijler en tot vaststelling van zijn statuten

Arbeidsduur

Cao van 3 juni 2004 - arbeidsduur

Arbeidsduur

Arbeidskledij

Cao van 24 april 2019 - arbeidskledij

Werkkledij

Barema's

Cao van 24 september 2019 - lonen

Cao betreffende de lonen in de sector

Barema's van toepassing op 1 januari 2020

Barema's van toepassing op 1/1/2020

Beroepsindeling

Cao van 24 september 2007 - beroepsindeling en lonen

Beroepsindeling en lonen

Cao van 8 oktober 2009 - beroepsindeling en lonen

Wijziging van de cao van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en lonen.

Cao van 24 september 2019 - Functieclassificatie

Cao betreffende de invoering van de functieclassificatie

Beroepsopleiding

Cao van 13 juni 2013 - beroepsopleiding

Inrichting en financiering van de beroepsopleiding

Bijzondere CAO

Cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Bijzondere cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Cao van 16 maart 2020 - tijdelijke werkloosheid bedienden

Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden

Cao van 16 maart 2020 - Bijkomende werkloosheidsvergoeding

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2020 betreffende de bijkomende werkloosheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

Eindejaarspremie

Cao van 28 november 2014 - eindejaarspremie

Toekenning van een eindejaarspremie (vervangt de cao van 1 december 2005)

Indexering

Cao van 24 september 2019 - Indexering

Cao betreffende de indexering van de lonen

Klein verlet

Cao van 3 juni 2004 - klein verlet

Klein verlet

Outplacement

Cao van 2 april 2009 - outplacement en loopbaanbegeleiding

Outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen & loopbaanbegeleiding

Pages