You are here

CAO's

2de pensioenpijler

Cao van 11 december 2013 - financiering 2de pijler (bijdragen)

Vaststelling van de bijdragen ter financiering van het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 29 september 2020 - Fonds tweede pijler - statuten

Cao die de statuten van het Fonds 2de pijler wijzigt en coördineert

Cao van 31 mei 2021 - 2de pensioenpijler

Cao betreffende de tweede pensioenpijler

Arbeidsduur

Cao van 3 juni 2004 - arbeidsduur

Arbeidsduur

Arbeidskledij

Cao van 24 april 2019 - arbeidskledij

Werkkledij

Barema's

Cao van 24 september 2019 - lonen

Cao betreffende de lonen in de sector

Barema's van toepassing per 1 januari 2021

Barema's van toepassing na 1/1/2021 (indexering 0,95%)

Beroepsindeling

Cao van 24 september 2019 - Functieclassificatie

Cao betreffende de invoering van de functieclassificatie

Beroepsopleiding

Cao van 27 januari 2021 - beroepsopleiding

Cao van 27 januari betreffende de beroepsopleiding

Bijzondere CAO

Cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Bijzondere cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Cao van 16 maart 2020 - tijdelijke werkloosheid bedienden

Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden

Cao van 16 maart 2020 - Bijkomende werkloosheidsvergoeding

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2020 betreffende de bijkomende werkloosheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

Cao van 8 november 2021 - coronapremie

Cao betreffende de toekenning van een coronapremie

Eindejaarspremie

Cao van 29 september 2020 - toekenning van een eindejaarspremie

Wijziging van de cao betreffende de invoering van een eindejaarspremie

Indexering

Cao van 24 september 2019 - Indexering

Cao betreffende de indexering van de lonen

Klein verlet

Cao van 3 juni 2004 - klein verlet

Klein verlet

Outplacement

Cao van 2 april 2009 - outplacement en loopbaanbegeleiding

Outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen & loopbaanbegeleiding

Cao van 17 december 2019 - Outplacement bij medische overmacht

Outplacement bij medische overmacht

Cao van 11 juni 2020 - Outplacement algemene regeling

Outplacement algemeen stelsel (30 weken)

Risicogroepen

Cao van 11 december 2013 - risicogroepen

Maatregelen ten behoeve van risicogroepen

Pages