You are here

Home

Opleidingen

Magazine voor wie werkt in de vastgoedsector

CORONA - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Zowel de federale regering als de sociale partners van de vastgoedsector doen het mogelijke om te vermijden dat werknemers ontslagen zouden worden door de huidige crisis. Daarom wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid en worden de voorwaarden versoepeld (de zgn. overmachtsregeling). Op sectorniveau werd voor tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding voorzien van 12 € per volledige dag tijdelijke werkloosheid (pro rata voor niet volledige dagen). Deze bijkomende vergoeding wordt betaald door de werkgever maar is integraal terugbetaalbaar door het Sociaal Fonds. Daar moet de werkgever wel zelf een aanvraag toe indienen met het formulier dat u hier kunt downloaden. De instructies vindt u op de eerste pagina van het document.  

 

'Veilig terug aan de slag': update

*OPGELET* respecteer ook de nieuwe regels rond het dragen van mondmaskers, die van kracht zijn op 11/07!!!
Sedert de maatregelen van de lockdown voor het eerst teruggeschroefd werden op 4 mei, is heel wat gebeurd. De epidemie lijkt onder controle, en de overheid gaat steeds verder in de versoepelingen. Het blijft echter belangrijk dat de maatregelen, ook al worden ze versoepeld, verder gerespecteerd worden. Daarom werd de sectorgids "veilig terug aan de slag" verder geüpdatet. U kan die nieuwe versie van 26/06 hier downloaden