You are here

Home

Magazine voor wie werkt in de vastgoedsector 

Nieuw sectorakkoord voor de periode 2021-2022

Op 1 oktober 2021 ondertekenden vakbonden en werkgevers van de vastgoedsector (PC 323) een protocolakkoord in uitvoering van het IPA voor de periode 2021-2022
 
Dit zijn de krachtlijnen : 
 
De in het IPA voorziene mogelijkheid tot verhoging van de koopkracht wordt als volgt ingevuld:
  • voor het jaar 2021 middels een coronapremie van 280 euro voor iedereen die op 1 oktober in dienst was, ongeacht het statuut en de tewerkstellingsbreuk. Deze premie wordt toegekend onder de vorm van consumptiecheques en kan (optioneel) tot 500 euro verhoogd worden.
  • voor het jaar 2022 middels een verhoging met 0,4 % van de barema’s en de reële lonen vanaf 1 januari 2022.
Voor conciërges wordt een regeling uitgewerkt zodat zij voor een periode van maximaal 3 maand kunnen blijven wonen na ontslag. 
 
Alle regelingen rond SWT (het vroegere brugpensioen) met financiële tussenkomst door het sectorfonds worden verlengd, voor zover het wetgevend kader dit toelaat. 
 
Verder worden in een aantal werkgroepen sectorale regelingen rond volgende thema’s voorbereid: 
  • werkbaar werk
  • professionele vorming en toegankelijkheid van het vormingsaanbod
  • telewerk en thuiswerk
Dit alles in opgenomen in de protocoltekst van 1 oktober. Deze moet vanzelfsprekend nog omgezet in worden in cao’s , en de deadline die daarvoor afgesproken is, is 1 december 2021. 
 

Klaar voor de toekomst

Om 'future proof' te worden, zijn we op zoek naar welke de mogelijke competenties zijn waar vastgoedprofessionals in de toekomst zullen moeten over beschikken. Hiervoor werken we een jaar lang, samen met de hulp van onderzoeksbureau Tempera, en met financiële steun van Europa en Vlaanderen (ESF: 49.885,68 € en VCF 74.828,53 €), aan een competentieprognose.

Tijdens drie stuurgroepen met alle stakeholders uit de sector (bedrijven, werknemers, onderwijsintellingen en middenveldorganisaties) presenteerden we de eerste resultaten, en kregen we interessante feedback. Op deze manier kunnen we optimaal ingaan op de noden en de wensen van de sector. De rest van het jaar gaan we effectief aan de slag met de resultaten van het onderzoek. 

In ons magazine van september geeft Pieter Steyaert van onderzoeksbureau Tempera meer uitleg rond dit poroject.