You are here

Home

Opleidingen

Opleidingsmagazine december 2020

EINDEJAARSPREMIE - GELIJKSTELLIING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

In de nieuwste cao “eindejaarspremies” is uitdrukkelijk voorzien dat periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent dat voor die periodes een eindejaarspremie zal toegekend worden, alsof de betreffende werknemers gewoon aan de slag waren op dat moment, en dit om het verlies aan koopkracht zoveel mogelijk te beperken. 

 

CORONA - UPDATE

Update n.a.v. het overlegcomité van 27/11 ll.
Door de snel wijzigende situatie van in de corona-pandemie, werden een aantal keer nieuwe maatregelen aangekondigd, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De gids "veilig aan de slag" kreeg daarom ook een update n.a.v. de heropening van de niet essentiële handelszaken op 1/12 . U kunt deze nieuwe versie hier downloaden.  Alle wijzigingen werden verzameld in een addendum dat achteraan in de gids te vinden is. Gezien de snelheid waarmee de situatie evolueert en de overeenkomstige maatregelen telkens aangepast worden, raden u ten stelligste aan steeds de officiële overheidsbronnen te consulteren voor de meest recente informatie.