You are here

Home

Opleidingen

Opleidingsmagazine december 2020

CORONA - UPDATE

Update n.a.v. het overlegcomité van 27/11 ll.
Door de snel wijzigende situatie van in de corona-pandemie, werden een aantal keer nieuwe maatregelen aangekondigd, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De gids "veilig aan de slag" kreeg daarom ook een update n.a.v. de heropening van de niet essentiële handelszaken op 1/12 . U kunt deze nieuwe versie hier downloaden.  Alle wijzigingen werden verzameld in een addendum dat achteraan in de gids te vinden is. Gezien de snelheid waarmee de situatie evolueert en de overeenkomstige maatregelen telkens aangepast worden, raden u ten stelligste aan steeds de officiële overheidsbronnen te consulteren voor de meest recente informatie. 

 

CORONA - TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Zowel de federale regering als de sociale partners van de vastgoedsector doen het mogelijke om te vermijden dat werknemers ontslagen zouden worden door de huidige crisis. Daarom wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid en worden de voorwaarden versoepeld (de zgn. overmachtsregeling). Op sectorniveau werd voor tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding voorzien van 12 € per volledige dag tijdelijke werkloosheid (pro rata voor niet volledige dagen). Deze bijkomende vergoeding wordt betaald door de werkgever maar is integraal terugbetaalbaar door het Sociaal Fonds. Daar moet de werkgever wel zelf een aanvraag toe indienen met het formulier dat u hier kunt downloaden. De instructies vindt u op de eerste pagina van het document.