You are here

Home

Magazine voor wie werkt in de vastgoedsector 

Diversiteit in onze ondernemingen, sterkte of valkuil?

Onze werkvloer, en de arbeidsmarkt in het algemeen, wordt steeds diverser. Jonge en ervaren medewerkers, M/V/X, personen met en zonder arbeidsbeperking, werknemers die hier geboren zijn of elders, collega’s met uiteenlopende seksuele geaardheden … We komen dagelijks in aanraking met verschillende achtergronden

Steken er in uw onderneming nog vooroordelen en stereotypen de kop op die een goede samenwerking in de weg staan? Wilt u graag tips en inspiratie om aan de slag te gaan als inclusieve onderneming?

Nieuw sectorakkoord voor de periode 2021-2022

Op 1 oktober 2021 ondertekenden vakbonden en werkgevers van de vastgoedsector (PC 323) een protocolakkoord in uitvoering van het IPA voor de periode 2021-2022
 
Dit zijn de krachtlijnen : 
 
De in het IPA voorziene mogelijkheid tot verhoging van de koopkracht wordt als volgt ingevuld:
  • voor het jaar 2021 middels een coronapremie van 280 euro voor iedereen die op 1 oktober in dienst was, ongeacht het statuut en de tewerkstellingsbreuk. Deze premie wordt toegekend onder de vorm van consumptiecheques en kan (optioneel) tot 500 euro verhoogd worden. - Klik hier om de desbetreffende cao te consulteren.
  • voor het jaar 2022 middels een verhoging met 0,4 % van de barema’s en de reële lonen vanaf 1 januari 2022.
Voor conciërges wordt een regeling uitgewerkt zodat zij voor een periode van maximaal 3 maand kunnen blijven wonen na ontslag. 
 
Alle regelingen rond SWT (het vroegere brugpensioen) met financiële tussenkomst door het sectorfonds worden verlengd, voor zover het wetgevend kader dit toelaat. 
 
Verder worden in een aantal werkgroepen sectorale regelingen rond volgende thema’s voorbereid: 
  • werkbaar werk
  • professionele vorming en toegankelijkheid van het vormingsaanbod
  • telewerk en thuiswerk
Dit alles is opgenomen in de protocoltekst van 1 oktober. Deze moet vanzelfsprekend nog omgezet in worden in cao’s , en de deadline die daarvoor afgesproken is, is 1 december 2021.