You are here

Home

Hieronder vindt u een selectie uit ons lopend opleidingsaanbod.
Bezoek de opleidingspagina's om het volledige aanbod te consulteren.

Magazine september 2016

Eindejaarspremies 2016

In december zullen, zoals steeds, de arbeiders van PC 323 die aan de voorwaarden voldoen, hun eindejaarspremie uitbetaald krijgen via het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector. De werkgevers hebben in verband daarmee begin september van ons een schrijven ontvangen, met de vraag ons bijkomende inlichtingen te verstrekken. Verder hoeven zij voor deze premie niets te ondernemen. Het Sociaal Fonds neemt alle financiële en administratieve verplichtingen op zich. Het Fonds zorgt ook voor alle noodzakelijke correspondentie met de begunstigden. Ook de bedienden hebben onder bepaalde voorwaarden recht op zo’n premie, met één essentieel verschil echter: hier is het de werkgever zelf die instaat voor de betaling. Meer info over de eindejaarspremie vindt u op de pagina's over de eindejaarspremie

De top 10

In de snel evoluerende arbeidsmarkt van vandaag is levenslang leren geen luxe, maar noodzaak. Dat beseffen de werknemers in de vastgoedsector goed. Een blik op de tien populairste vastgoedopleidingen van het voorbije jaar spreekt boekdelen. Drie grote thema’s springen eruit.
• VERANDERENDE WETTEN EN REGELS
Op juridisch vlak evolueert de vastgoedsector voortdurend. Veel werknemers fristen hun kennis over de nieuwe regelgeving rond dakisolatienormen en verwarmingsinstallaties in appartementsgebouwen op. Ook de update rond vastgoedrecht trok veel volk.
• DE DIGITALISERING VAN DE SECTOR
De overheid stelt haar geografische data en diensten digitaal beschikbaar via Geopunt. De opleiding Geopunt in de vingers staat hoog in de klassering. Ook het succes van de opleiding over interessante vastgoedwebsites wijst op een groeiende interesse voor digitale toepassingen.
• KOPEN EN VERKOPEN
Het commerciële verhaal blijft natuurlijk één van de fundamenten van de sector. De opleiding rond marketingtechnieken lokt altijd veel geïnteresseerden en ook de twee opleidingen over het inkopen en verkopen van vastgoed doen het goed in de top 10.

De 10 populairste opleidingen in 2015
1.    Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind 
2.    Interessante websites voor de vastgoedmakelaar 
3.    Geopunt in de vingers 
4.    Successie- en vermogensplanning 
5.    Vastgoedrecht: updates en rechtspraak 
6.    Nieuwe dakisolatienormen 2015 
7.    Nieuwe regelgeving verwarmingsinstallaties in appartementsgebouwen 
8.    50 must-have marketingtechnieken voor de vastgoedmakelaar 
9.    Inkopen en verkopen met resultaat en Vastgoed inkopen in 15 stappen
10.    Klachtenbehandeling in een syndic-kantoor