You are here

Voorkooprechten in Vlaanderen: een overzicht

Voorkooprechten in Vlaanderen: een overzicht

Regio Sint-Niklaas
22-11-2017
Voorkooprechten in Vlaanderen: een overzicht (3u)

Vlaanderen telt heel wat voorkooprechten. Als een begunstigde van een voorkooprecht zijn recht uitoefent, kan niemand anders het pand kopen. Een goede kennis van voorkooprechten is dus onontbeerlijk voor de vastgoedmakelaar. Bovendien moet het voorkooprecht worden opgenomen in de verkoopovereenkomst, wat vaak wordt vergeten! Waar vindt u de nodige informatie zodat u uw klanten perfect kan informeren en ervoor kan zorgen dat de nodige clausules in de verkoopovereenkomst zijn opgenomen?

Komen o.a. aan bod tijdens de les: alle decretale voorkooprechten, het voorkooprecht van de pachter, …
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
22-11-2017 14:00 17:00 SINT-NIKLAAS Info ALVIN WITTENS