You are here

Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen – praktische leidraad en toepassingen

Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen – praktische leidraad en toepassingen

Regio Leuven
12-12-2017
Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling van stedenbouwkundige handelingen – praktische leidraad en toepassingen (3u)

Sinds 23-02-2017 valt ook de stedenbouwkundige melding onder het toepassingsgebied van het Omgevingsvergunningsdecreet

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) en haar uitvoeringsbesluiten (Vrijstellingenbesluit, Meldingsbesluit en besluiten functiewijzigingen) wordt vastgelegd welke stedenbouwkundige handelingen onderworpen zijn aan een omgevingsvergunning of een meldingsplicht.

Op 15 juli 2016 voerde de Vlaamse regering ingrijpende wijzigingen en aanpassingen door in het Vrijstellingen- en Meldingsbesluit. Eerder werden ook al de besluiten inzake functiewijzigingen en toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen aangepast en uitgebreid.

In deze opleiding wordt een overzicht geschetst van de huidige voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen.

Enkele voorbeelden van vragen die zullen behandeld worden ("wanneer vergunning, melding of vrijstelling?"):
• wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
• verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
• uitbreiden van gebouwen;
• oprichten van gebouwen in industriegebied;
• plaatsen van bijgebouwen;
• plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
• planten van groen (bomen, struiken, hagen);
• plaatsen van afsluitingen;
• aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
• doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
• gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
• slopen van constructies;
• doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.
• …
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
12-12-2017 14:00 17:00 LEUVEN Info MARIO DEKETELAERE