You are here

Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie

Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie

Regio Leuven
20-02-2018
Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie (3u)

In deze sessie bespreken we een aantal moeilijke juridische dossiers voor de syndicus. Goed nieuws: vervelende zaken waarmee u steeds opnieuw geconfronteerd wordt in meerdere gebouwen, zijn soms mits een gepaste aanpak toch niet zo vervelend:
- Grondige renovatie en on top-dossiers: stappenplan en algemene aanpak.
- Dakisolatienormen: wat staat er in 2020 te wachten en kan dit de aansprakelijkheid van de VME en/of de syndicus met zich meebrengen?
- Vernieuwing lift: lastenverdeling? Wat is herstel en wat is vernieuwing?
- Oplevering gemene delen: voorbereiding, bijstand, belang. Is hiervoor een bijzonder mandaat vereist? Kan dit geweigerd worden? Zo ja, wat zijn de gevolgen?
- Privatisering en verkoop van gemene delen: voorbereiding en beslissing door A.V. en uitvoering van beslissing.
- Overname mandaat: opvraging en afgifte van bescheiden. Welke documenten moeten opgevraagd en meegedeeld worden? Over welke jaren?
- Een mede-eigenaar in slechte papieren: preventie en verdere opvolging. Wat met collectieve schuldbemiddeling, WCO of faillissement van een mede-eigenaar?
- Vragen om wijziging van lastenverdeling: algemene regeling, valkuilen, aanpak.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
20-02-2018 14:00 17:00 LEUVEN Info ASTRID CLABOTS