You are here

Samenwonen en samen huren: wat u als makelaar en (ver)huurder moet weten

Samenwonen en samen huren: wat u als makelaar en (ver)huurder moet weten

Regio Gent
03-04-2018
Samenwonen en samen huren: wat u als makelaar en (ver)huurder moet weten (3u)

Steeds meer mensen wonen samen onder allerlei vormen. Vooral het feitelijk samenwonen is populair en niet alleen bij koppels: in steden huren studenten of vrienden samen een huis of appartement, oma’s delen hun huurhuis met een dochter of kleinzoon. Maar wie met wie samenwoont, heeft gevolgen voor de huur.
Familierecht, familiaal vermogensrecht, erfrecht en huurrecht spelen elk hun rol. Daardoor kunnen de beschermingsregelingen en de consequenties voor de huurder en de verhuurder complex lijken. Bovendien zijn niet alle samenlevingsvormen goed geregeld.

We bekijken de verschillende vormen van samenleven en hoe ze wettelijk geregeld zijn. We gaan telkens na welke de aandachts- en knelpunten zijn bij huur en zoeken naar de beste oplossing: Wie ondertekent de huurovereenkomst? Wat bij beëindiging van het huwelijk of het samenwonen? Wie kan de huur overnemen/in het pand blijven en hoe moet dat worden geregeld? Wat bij overlijden van één van de samenwonenden? Wat met de huurrechten van de overblijvende partner? Quid huurschulden, plaatsbeschrijving, huurwaarborg en opzeg van de huur?

Tot slot bekijken we wat het nieuwe huurdecreet in petto heeft voor deze materie.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-04-2018 14:00 17:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info DAILY WUYTS