You are here

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind

Regio Brugge
03-12-2021

Rentmeesterschap: onbekend maar niet onbemind (3u)


In deze opleiding, die wordt gegeven door een rentmeester die met de voeten in de praktijk staat, gaan we in op een minder gekend deel van het vastgoedbeheer, dat vandaag serieus in de lift zit.


Een rentmeester beheert als ‘lasthebber’ een eigendom voor rekening van derden en doet dit door het afsluiten van een beheermandaat. Via een wel doordacht administratief, financieel en technisch beheer streeft hij naar een optimaal huurrendement voor de klant en dit zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast zorgt de rentmeester ervoor dat zowel de huurder als de verhuurder hun (contractuele) verplichtingen naleven.


Een rentmeester moet uiteraard een ver doorgedreven kennis hebben van de verschillende huurwetgevingen, het registratierecht e.d., maar dat is niet het doel van deze opleiding.


Hier bekijken we wat het rentmeesterschap precies inhoudt 'on the field', welke taken de rentmeester uitvoert en waarop hij moet letten bij het uitoefenen van zijn beroep. Kortom: alle praktische aspecten komen aan bod.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-12-2021 14:00 17:00 SINT-MICHIELS-BRUGGE Info Carl Boury

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
11-10-2021 Webinar Meer informatie
09-11-2021 Webinar Meer informatie
12-10-2021 Regio Gent Meer informatie
18-10-2021 Regio Leuven Meer informatie
19-11-2021 Regio Antwerpen Meer informatie
13-12-2021 Regio Genk Meer informatie