You are here

Omgaan met overlast in ME – juridische aspecten

Omgaan met overlast in ME – juridische aspecten

Webinar
13-12-2021

Omgaan met overlast in ME – juridische aspecten (3u)


Helaas worden heel wat mede-eigenaars en VME’s geconfronteerd met overlast veroorzaakt door bewoners of buren. Dit kan gaan van hinder in de gemene delen (bv. hinder door afval of parkeerproblemen) tot hinder in de privatieve kavel (bv. waterinfiltratie, geluidsoverlast,…). En dan kijken de mede-eigenaars richting syndicus om dit snel op te lossen. Hoe kan u dergelijke problemen aanpakken en wat zijn uw mogelijkheden: minnelijke en procedureel? Kan u als syndicus werken laten uitvoeren aan een privatieve kavel? Hebt u altijd de ruggensteun nodig van de AV of kan u alvast optreden? Kan U sancties opnemen in het RIO?


Het nieuwe goederenrecht omvat een grotendeels nieuwe en meer uitgebreide wettelijke regeling inzake burenhinder. Welke nieuwe wettelijke tools kan u aanwenden om deze burenhinder aan te pakken? Hoe gebruikt u ze als syndicus of als mede-eigenaar? En wat is uw rol als syndicus hierin?


Wat als deze hinder veroorzaakt wordt door de huurders van een mede-eigenaar? Kan een VME huurders laten buitenzetten?


Daarnaast gaan we ook in op een aantal andere problemen die door individuele mede-eigenaars / huurders veroorzaakt worden zoals bv. het systematisch niet-betalen van de bijdragen, het uitvoeren van niet toegelaten werken aan gemene delen, het aanbrengen van beschadigingen tijdens een verhuis, parkeerproblemen, ...

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
13-12-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Thomas Soete