You are here

Lerend netwerk voor syndici: Hoe gaat u om met diversiteit in mede-eigendom?

Lerend netwerk voor syndici: Hoe gaat u om met diversiteit in mede-eigendom?

Regio Antwerpen
20-06-2019
Lerend netwerk voor syndici: Hoe gaat u om met diversiteit in mede-eigendom? (3u)

Tijdens een ‘lerend netwerk’ komt uitwisseling rond concrete cases op de eerste plaats. De deelnemers formuleren zelf antwoorden op elkaars vragen. Eén of meerdere experten kijken toe, toetsen de voorgestelde oplossingen aan het juiste referentiekader en analyseren hun (juridische) haalbaarheid.

Het thema van dit netwerk is ‘Diversiteit’. Een buzzwoord, misschien. Maar toch krijgt de syndicus er dagelijks mee te maken in zijn omgang met bewoners, ook tijdens algemene vergaderingen. Omgaan met diversiteit en verschillen is vooral een kwestie van gezond verstand, communicatie en savoir-faire. Maar soms moet er voet bij stuk gehouden worden, en dan kan het moeilijker worden, want niet minder dan 19 van die ‘verschillen’ (criteria) zijn wettelijk beschermd. Reden genoeg dus om er met voldoende bewust mee om te gaan. We gaan in op al die aspecten, maar vernemen zoals steeds graag op voorhand uw ervaringen met diversiteit. U bepaalt dus mee de inhoud van het netwerk. Wat kan er zo al aan bod komen?

- Verschillen in leeftijd (“Ik laat me niet door zo’n jong ding de les spellen”).
- Culturele verschillen, ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming (“U bent racist!” of “Als ons RIO u niet bevalt, keer terug naar je land”)
- Man-vrouw verhoudingen (“Een vrouw hoort niet te zeggen wat ik wel of niet moet doen”)
- Handicap, geaardheid (“Ik woon liever in een gebouw zonder homo’s”, “Die rolstoel staat hier altijd in de weg”)
- Religie
- Vermogen, burgerlijke staat
- …


Aansluitend lunch
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
20-06-2019 10:00 13:00 BERCHEM Info HOUSSEIN BOUKHRISS, GERT LOMMERS