You are here

Juridisch Frans voor de vastgoedbemiddelaar

Juridisch Frans voor de vastgoedbemiddelaar

Regio Kust Midden (Oostende)
18-11-2019
Juridisch Frans voor de vastgoedbemiddelaar (20u)

U krijgt vast wel eens Franstalige kopers of verkopers over de vloer en dan moet u ook aan hen de juridische aspecten van een verkoop kunnen toelichten.

In deze opleiding bekijken de Franstalige juridische terminologie van een aantal situaties waarmee u als vastgoedmakelaar-bemiddelaar zeker te maken krijgt:
• Toelichten van de clausules van de bemiddelingsopdracht en de informatiefiche: welke diensten verleent aan de klant; welke attesten vraagt u op; welke verplichtingen heeft de klant, … M.a.w. hoe bouwt u het verkoopdossier voor de klant op?
• Informeren van een koper hoe hij een geldig bod doet;
• Informeren van een verkoper hoe hij een geldig bod aanvaardt;
• Informeren van een klant i.v.m. het verschil tussen de compromis en de authentieke akte (opschortende voorwaarden zoals bouwvergunning, lening,…);
• Informeren van koper en verkoper m.b.t. uw informatieplicht en de transactie zelf. Bv. verschil voorschot en waarborg; lijst registratierechten, ontbinden van de verkoopovereenkomst; sancties bij niet-betaling (nalatigheidsinteresten, gedwongen minnelijke ontbinding, ontbindend beding), vrij van gebruik,…
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
18-11-2019 09:00 13:00 OOSTENDE Info . Lerian-Nti
25-11-2019 09:00 13:00 OOSTENDE Info . Lerian-Nti
02-12-2019 09:00 13:00 OOSTENDE Info . Lerian-Nti
09-12-2019 09:00 13:00 OOSTENDE Info . Lerian-Nti
16-12-2019 09:00 13:00 OOSTENDE Info . Lerian-Nti