You are here

Huis te koop onder “Vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Huis te koop onder “Vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Regio Sint-Niklaas
21-10-2019
Huis te koop onder “Vermoeden van vergunning”: Wat nu? (3u)

Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009 maar nauwelijks gekend) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere -van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente- onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.

Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen?

Komen aan bod in deze opleiding:
- de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht”
- de aanvraagprocedure
- de bewijslast
- regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid
U krijgt een kritische benadering te horen van de mogelijke bewijsstukken én u maakt een aantal praktische oefeningen.

U hoort het: een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
21-10-2019 14:00 17:00 SINT-NIKLAAS Info HUGO DE CUYPER

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
17-10-2019 Regio Genk Meer informatie
18-11-2019 Regio Leuven Meer informatie
22-11-2019 Regio Gent Meer informatie
04-12-2019 Regio Turnhout Meer informatie
09-12-2019 Regio Kust Midden (Oostende) Meer informatie
12-11-2019 Regio Antwerpen Meer informatie
22-11-2019 Regio Gent Meer informatie
25-11-2019 Regio Genk Meer informatie