You are here

Het postinterventiedossier en wat u erover moet weten als vastgoedbemiddelaar en -beheerder

Het postinterventiedossier en wat u erover moet weten als vastgoedbemiddelaar en -beheerder

Regio Antwerpen
11-12-2018
Het postinterventiedossier en wat u erover moet weten als vastgoedbemiddelaar en -beheerder (3u)

Een postinterventiedossier (PID) laat niet alleen eigenaars en huurders maar ook personen die er bouwwerken uitvoeren aan een gebouw toe snel te achterhalen hoe het gebouw in elkaar zit en welke materialen erin verwerkt zijn. Het dossier moet worden aangevuld telkens als er zaken wijzigen in het gebouw. Het is verplicht voor gebouwen waarvan de bouw is begonnen of waaraan werken zijn uitgevoerd na 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Omdat het PID steeds bij het gebouw moet blijven, zorgt u er als vastgoedmakelaar voor dat het aanwezig is bij de verkoop of verhuur van de woning. Maar ook als syndicus is het belangrijk om het PID te kunnen inkijken, vooral met het oog op renovaties in de gemene delen of zelfs in de private appartementen.

Wat is het postinterventiedossier precies? Wanneer is het verplicht? Wie moet het PID samenstellen en bewaren? Hoe moet het worden aangepakt en opgevolgd? Wat zijn de procedures bij rapportering? Wat als een aannemer weigert om werken uit te voeren indien er geen PID aanwezig is? Kan een koper weigeren om de koopakte te ondertekenen omdat er geen PID voorhanden is? Kan een verkoper en/of makelaar aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ongeval dat zich na de verkoop in de woning heeft voorgedaan als er in het kader van de verkoop er geen PID werd overgedragen?

U hoort het hier allemaal!

De opleiding bestaat uit een juridisch en een praktisch luik.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
11-12-2018 14:00 17:00 BERCHEM Info WILLEM MEUWISSEN, Joris Breugelmans