You are here

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract

Regio Kust Midden (Oostende)
12-11-2020
Een onaanvechtbaar verhuurdossier: het huurcontract (3u)

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we het huurrecht en het contractuele kader van de verhuur. We gaan dieper in op het toepassingsgebied van de huurregimes, bestemming, duur en opzeggingsmogelijkheden, huurwaarde, herziening huurprijs, indexering, huurwaarborg, lasten en provisies, onderhoud, herstellingen, werken, plaatsbeschrijving, registratie,… Kortom: alle informatie die cruciaal is voor de opmaak van een rechtsgeldig huurcontract. Tot slot wordt ook kort stilgestaan bij de fiscaliteit van de huurinkomsten.

Schrijf ook in voor eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: “Een onaanvechtbaar verhuurdossier: essentiële stukken en informatieplichten”!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
12-11-2020 14:00 17:00 OOSTENDE Info WIM LANNEAU

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
06-12-2021 Webinar Meer informatie
17-12-2021 Webinar Meer informatie