You are here

Betonrot in appartementsgebouwen: studie, herstelling, aansprakelijkheid en verzekering

Betonrot in appartementsgebouwen: studie, herstelling, aansprakelijkheid en verzekering

Regio Gent
05-12-2019
Betonrot in appartementsgebouwen: studie, herstelling, aansprakelijkheid en verzekering (3u)

Meer dan de helft van de appartementsgebouwen dateert uit de jaren tachtig of ouder. In veel gebouwen is intussen betonschade (zg. betonrot) vastgesteld die moet worden hersteld.
Deze opleiding bestaat uit twee delen.

In een eerste deel staan we stil het beslissingsproces toe dat binnen de vereniging van mede-eigenaars wordt gebruikt om te komen tot de noodzakelijke werken. De aansprakelijkheden van de diverse betrokken partijen (VME, architect/studiebureau, aannemer) worden bekeken en de verzekeringen die best afgesloten worden in het kader van de herstelwerken worden besproken. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de ABR-polis en de zg. garantieverzekeringen die ontwikkeld werden voor deze problematiek.

In een tweede luik komt een architect aan het woord.
Een Europese studie toont aan dat 50% van de betonreparaties binnen de 10 jaar terug moet worden hersteld. Een juiste diagnose van de oorzaak en de omvang van de schade zijn cruciaal. Welke curatieve oplossingen zijn voorhanden en welke budgetten moeten in eerste instantie worden vrijgemaakt om een voldoende diepgaand vooronderzoek uit te voeren, zodat een duurzame oplossing kan worden gezocht?

U hoort waarop u moet letten bij de keuze van het studiebureau en het bepalen van de uit te voeren vooronderzoeken. Er wordt verduidelijkt welke factoren bepalend kunnen zijn bij de keuze van de aannemer en wat er zeker moet worden voorzien in het bestek van de werken.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
05-12-2019 14:00 17:00 SINT-DENIJS-WESTREM Info JOOST BEKE, FRANK BURSSENS