You are here

Opleidingsvergoedingen voor werkgevers

In de CAO 'beroepsopleiding' van 13 juni 2013 staat te lezen dat werknemers – in overleg met hun werkgever en voor zover de arbeidsorganisatie dat toelaat – kunnen deelnemen aan de opleidingsinitiatieven van de sector met behoud van loon en met vergoeding van verplaatsingsonkosten ten laste van de werkgever.

Om de drempel zo laag mogelijk te houden voorziet het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector een compensatie voor werkgevers die hun personeel stimuleren voor het volgen van opleiding. Die forfaitaire vergoeding is tweeledig: voor de eventueel te betalen vervoersonkosten en voor de niet gepresteerde arbeidsuren.

Compensatie: voor wie en hoeveel?

De compensatie wordt enkel betaald aan de werkgever voor de opleidingen uit het opleidingsaanbod van SF 323 die zijn werknemers gevolgd hebben op het moment dat met een arbeidsovereenkomst verbonden waren aan zijn bedrijf. Er worden geen compensaties betaald voor opleidingen die de werkgevers volgen. De compensatie is forfaitair vastgelegd op 15 € per verplaatsing en op 15 € per gevolgd uur les. De vergoedingen worden enkel betaald voor opleidingen waar iemand effectief aanwezig was. De ondertekende aanwezigheidslijst geldt daarbij als bewijs.

De te volgen procedure

Het initiatief voor het opvragen van de vergoedingen ligt in principe bij de werkgever, maar we helpen er u graag bij. In de praktijk berekenen we zelf één maal per jaar hoeveel de vergoeding voor een bedrijf bedraagt (in het voorjaar, volgende op het betreffende cursusjaar). Zoals gezegd helpen we graag en gaan we anticiperen waar mogelijk, maar als u van ons niets hoort, vraagt u toch best zelf die afrekening op. Die berekening moet na controle en na goedkeuring aan ons terugbezorgd worden, waarna wij tot betaling over gaan. Mocht u vragen hebben of mocht de afrekening te lang op zich laten wachten, neem dan gerust contact op met de sectorconsulenten.

Geregistreerde zaakvoerders

Omdat de zaakvoerders van de bedrijven die in de vastgoedsector actief ons niet (altijd) bekend zijn, is het nodig dat zij zich eerst laten registreren alvorens de vergoedingen opgevraagd kunnen worden. Zij kunnen indien gewenst ook iemand mandateren om dat te doen. Registreren doet u bij de sectorconsulenten.

Opleidingen waarvoor compensatie kan worden aangevraagd:

De compensatie wordt enkel betaald voor eigen opleiding van het Sociaal Fonds voor de vastgoedsector. Dit zijn alle opleidingen die op de website gepubliceerd worden en die opgenomen zijn in het magazine : SF 323 magazine voor wie werkt in de vastgoedsector en in het opleidingsaanbod op de website terug te vinden zijn. 

Opgelet (!): deze vergoedingen vervallen voor opleidingen die op uw vraag door de sectorconsulenten 'in company' ingericht zouden worden. Ook voor uitzendkrachten of voor medewerkers die tewerkgesteld zijn in het kader van een IBO worden geen vergoedingen betaald.

En voor de werknemers?

Werknemers kunnen met behoud van loon deelnemen aan de opleidingen van SF 323. Daarom wordt er voor hen geen financiële compensatie voorzien. Zij kunnen echter wel bij het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector terecht voor een persoonlijk budget van 250 € per jaar voor het financieren van andere opleidingen en voor een terugbetaling van hun inschrijvingsgeld voor de langlopende vastgoedopleidingen bij SYNTRA. Details daarover vindt u op de pagina 'opleidingsbudget'.