You are here

Sectorakkoord 2017 – 2018

Sectorakkoord 2017 – 2018

Om de twee jaren spreken de intersectorale sociale partners (de Groep van Tien) een kader af waarbinnen lonen en arbeidsvoorwaarden kunnen evolueren (het IPA – interprofessioneel akkoord). De vakbonden en de werkgeversfederaties kunnen dan voor hun eigen sector bepalen hoe de ruimte die in dat interprofessioneel akkoord voorzien is concreet gerealiseerd worden binnen “hun” sector. Ze sluiten daartoe een sectorakkoord. Zo ook in de vastgoedsector (PC 323). 

 

Het akkoord 2017 – 2018 werd ondertekend op 13 juni en voorziet een verhoging van de koopkracht, een uitbreiding van het solidariteitsluik van de 2de pensioenpijler, acties om de werkbaarheid te verhogen, sectorale toepassing van de mogelijkheden voor SWT (vroegere brugpensioen) en eindeloopbaan en tijdskrediet. De verbintenissen aangegaan in het akkoord moeten nu nog vertaald worden naar sectorale cao’s. 


Klik hier voor de volledige tekst van het sectorakkoord 2017 - 2018