You are here

CAO's

2de pensioenpijler

Cao van 17 februari 2011 - Fonds 2de pijler (statuten)

Oprichting van een sociaal fonds 2de pijler en vaststelling van zijn statuten

Cao van 25 oktober 2011 - Fonds 2de pijler (statuten)

Wijziging van de cao van 17 februari 2011 tot oprichting van een fonds 2de pijler en tot vaststelling van zijn statuten

Cao van 11 december 2013 - financiering 2de pijler (bijdragen)

Vaststelling van de bijdragen ter financiering van het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 25 juni 2014 - 2de pijler (pensioen- en solidariteitsreglement)

Cao ter vervanging van de cao van 25 oktober 2011 betreffende het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 25 juni 2014 - Fonds 2de pijler (statuten)

Wijziging van de cao van 17 februari 2011 tot oprichting van een fonds 2de pijler en tot vaststelling van zijn statuten

Arbeidsduur

Cao van 3 juni 2004 - arbeidsduur

Arbeidsduur

Arbeidskledij

Cao van 24 april 2019 - arbeidskledij

Werkkledij

Barema's

Cao van 24 september 2019 - lonen

Cao betreffende de lonen in de sector

Barema's van toepassing op 1 januari 2020

Barema's van toepassing op 1/1/2020

Beroepsindeling

Cao van 24 september 2007 - beroepsindeling en lonen

Beroepsindeling en lonen

Cao van 8 oktober 2009 - beroepsindeling en lonen

Wijziging van de cao van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en lonen.

Cao van 24 september 2019 - Functieclassificatie

Cao betreffende de invoering van de functieclassificatie

Beroepsopleiding

Cao van 13 juni 2013 - beroepsopleiding

Inrichting en financiering van de beroepsopleiding

Bijzondere CAO

Cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Bijzondere cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Eindejaarspremie

Cao van 28 november 2014 - eindejaarspremie

Toekenning van een eindejaarspremie (vervangt de cao van 1 december 2005)

Indexering

Cao van 24 september 2019 - Indexering

Cao betreffende de indexering van de lonen

Klein verlet

Cao van 3 juni 2004 - klein verlet

Klein verlet

Outplacement

Cao van 2 april 2009 - outplacement en loopbaanbegeleiding

Outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen & loopbaanbegeleiding

Risicogroepen

Cao van 11 december 2013 - risicogroepen

Maatregelen ten behoeve van risicogroepen

Statuten Sociaal Fonds

Cao van 2 april 2009 - Sociaal Fonds (gecoördineerde statuten)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en tot coördinatie van de CAO van 19 januari 2000 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten.

 

Pages