You are here

Wendbaar werken: maak uw organisatie wendbaar en flexibel!

Wendbaar werken: maak uw organisatie wendbaar en flexibel!

Webinar
08-10-2021

Wendbaar werken: maak uw organisatie wendbaar en flexibel! (3u)


In een snel veranderende wereld, is het nodig om flexibel en wendbaar te kunnen reageren. Voor een bedrijf geldt dat zowel naar klanten toe als wat de interne werking betreft.

Samen als één team werken en denken, kan ervoor zorgen dat de organisatie groeit. Hoe pakt u dat aan in de praktijk?


U leert als bedrijf projectmatig te werk te gaan om mee te groeien en te evolueren. We bekijken welke principes van flexibel (agile) werken u kan toepassen in de praktijk van elk (vastgoed)kantoor. U krijgt praktische tips en tricks waarmee u zelf aan de slag kan!


Komen aan bod:

  • Definiëren van een gezamenlijk doel per organisatie/team
  • Omzetten van doelstellingen in taken per cyclus
  • Transparante communicatie (zowel schriftelijk als mondeling)
  • Meten van de objectieven en hierover communiceren
  • Werken in cyclussen: enkel nog nuttige vergaderingen

- Hoe zorgt u voor focus

- Periodes met elkaar vergelijken om ervan te leren

- Beter risicomanagement (kort op de bal en betrokkenheid van iedereen)

- Makkelijker plannen en afspraken maken (vooruitziendheid in de agenda)


Deze opleiding richt zich naar iedereen die werkt in een team dat op een flexibele (agile) manier wil werken en wil groeien/evolueren.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
08-10-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Jeroen Van Loocke

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
10-11-2021 Webinar Meer informatie
12-10-2021 Regio Leuven Meer informatie
18-11-2021 Regio Antwerpen Meer informatie