You are here

CAO's

2de pensioenpijler

Cao van 11 december 2013 - financiering 2de pijler (bijdragen)

Vaststelling van de bijdragen ter financiering van het sectorale pensioenplan voor de werknemers van PC 323

Cao van 29 september 2020 - Fonds tweede pijler - statuten

Cao die de statuten van het Fonds 2de pijler wijzigt en coördineert

Cao van 31 mei 2021 - 2de pensioenpijler

Cao betreffende de tweede pensioenpijler

Arbeidsduur

Cao van 3 juni 2004 - arbeidsduur

Arbeidsduur

Arbeidskledij

Cao van 24 april 2019 - arbeidskledij

Werkkledij

Barema's

Cao van 24 september 2019 - lonen

Cao betreffende de lonen in de sector

Barema's van toepassing per 1 januari 2021

Barema's van toepassing na 1/1/2021 (indexering 0,95%)

Beroepsindeling

Cao van 24 september 2019 - Functieclassificatie

Cao betreffende de invoering van de functieclassificatie

Beroepsopleiding

Cao van 27 januari 2021 - beroepsopleiding

Cao van 27 januari betreffende de beroepsopleiding

Bijzondere CAO

Cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Bijzondere cao van 6 november 2008 - overgangs-cao

Cao van 16 maart 2020 - tijdelijke werkloosheid bedienden

Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden

Cao van 16 maart 2020 - Bijkomende werkloosheidsvergoeding

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2020 betreffende de bijkomende werkloosheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).

Eindejaarspremie

Cao van 29 september 2020 - toekenning van een eindejaarspremie

Wijziging van de cao betreffende de invoering van een eindejaarspremie

Indexering

Cao van 24 september 2019 - Indexering

Cao betreffende de indexering van de lonen

Klein verlet

Cao van 3 juni 2004 - klein verlet

Klein verlet

Outplacement

Cao van 2 april 2009 - outplacement en loopbaanbegeleiding

Outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen & loopbaanbegeleiding

Cao van 17 december 2019 - Outplacement bij medische overmacht

Outplacement bij medische overmacht

Cao van 11 juni 2020 - Outplacement algemene regeling

Outplacement algemeen stelsel (30 weken)

Risicogroepen

Cao van 11 december 2013 - risicogroepen

Maatregelen ten behoeve van risicogroepen

Statuten Sociaal Fonds

Cao van 2 april 2009 - Sociaal Fonds (gecoördineerde statuten)

Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging en tot coördinatie van de CAO van 19 januari 2000 tot oprichting van een Fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten.

 

Pages