You are here

Landpacht in een notendop

Landpacht in een notendop

Regio Gent
08-10-2021

Landpacht in een notendop (3u)


De pachtwetgeving is een complexe materie.


In deze opleiding leggen wij de nadruk op de meest voorkomende vragen en problemen bij de aan- en verkoop van landbouwgrond. Zo wordt uitgelegd wanneer de pachtwet van toepassing is en hoe het bestaan van een pacht kan bewezen worden.


U krijgt ook een overzicht van de verschillende vormen van pacht en andere contracten die een gebruiksrecht op landbouwgronden toekennen aan landbouwers. Uiteraard wordt ook ingegaan op de opzegmogelijkheden van de verpachter en het recht van voorkoop van de pachter. En wat bij overlijden, faillissement, onderpacht, pachtoverdracht of ruilpacht?


In Wallonië werd op 1 januari 2020 een nieuwe pachtdecreet van kracht. Wat zijn de voornaamste wijzigingen? En zijn de in Wallonië doorgevoerde wijzigingen toonaangevend inzake het nieuwe Vlaamse pachtdecreet dat de huidige Vlaamse regering zich voorneemt te laten stemmen tijdens de lopende legislatuur?


Kortom een boeiende opleiding voor iedereen die op één of andere manier te maken krijgt met landbouwgrond.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
08-10-2021 13:30 16:30 ZWIJNAARDE Info JAN DE MONIE

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
28-09-2021 Webinar Meer informatie
28-10-2021 Webinar Meer informatie
13-12-2021 Regio Antwerpen Meer informatie