You are here

Gemene huur: restcategorie of volwaardig huurregime?

Gemene huur: restcategorie of volwaardig huurregime?

Regio Leuven
05-10-2021

Gemene huur: restcategorie of volwaardig huurregime? (3u)


De bijzondere huurregimes handelshuur, woninghuur, pacht en studentenkamers zijn uitgebreid geregeld door bijzondere wetten en zijn van dwingend recht. Maar u weet ongetwijfeld dat deze wetgevingen niet zomaar een antwoord bieden op alle vragen.

Dan vallen we terug op de gemene huur, ook al is deze federale wetgeving niet van dwingend recht.


Wat is die gemene huur nu precies? Wat is het toepassingsgebied en hoe verhoudt ze zich tot de bijzondere huurregimes? Kunnen we hier (enkel) terecht voor de verhuur van loodsen, garages, tweede verblijven, kantoren, opslagplaatsen, …. ? Kan het gemene huurrecht een oplossing bieden om aan de dwingende huurwetgeving te ontsnappen? En wat wordt er bedoeld met de suppletieve werking van de gemene huur?


U krijgt een duidelijk overzicht van de meest gangbare toepassingen. We gaan uit van concrete praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voorzien voor vraagstelling.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
05-10-2021 14:00 17:00 LEUVEN Info Merel Huybrechts

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
08-10-2021 Webinar Meer informatie
02-12-2021 Webinar Meer informatie
18-10-2021 Regio Gent Meer informatie
24-11-2021 Regio Antwerpen Meer informatie
09-12-2021 Regio Brugge Meer informatie