You are here

Corona

Het nieuwe normaal

De COVID-19 crisis heeft wereldwijd woest om zich heen geslagen, maar in België zijn we thans in een fase beland waar een voorzichtige heropstart van het economische en het sociale leven mogelijk gemaakt wordt.

Om de (her)opstart veilig te laten verlopen hebben de intersectorale sociale partners een generieke gids ontwikkeld met de voorschriften die in acht genomen moeten worden. De sociale partners van PC 323 hebben daar een aangepaste versie voor de vastgoedsector (v.07) van gemaakt. In die gids zijn alle praktische richtlijnen opgenomen om veilig weer aan de slag te kunnen gaan.

Beide gidsen kunnen hieronder – samen met een aantal handige flyers en affiches (in vier talen)  – gedownload worden. Bijkomende vragen hierover kunnen gericht worden aan stopcorona@sf323.be. Wij proberen hier binnen de kortst mogelijke termijn een correct antwoord op te vinden.

Plaatsbezoeken vanaf 13/02/2021 : bij plaatsbezoeken die vanaf 13/02/2021 georganiseerd worden, moeten de regels beschreven in dit specifieke protocol steeds gerespecteerd worden. 

Tijdelijke werkloosheid

Zowel de federale regering als de sociale partners van de vastgoedsector doen het mogelijke om te vermijden dat werknemers ontslagen zouden worden door de huidige crisis. Daarom wordt het systeem van tijdelijke werkloosheid uitgebreid en worden de voorwaarden versoepeld (de zgn. overmachtsregeling). Op sectorniveau werd voor tijdelijke werkloosheid een bijkomende vergoeding voorzien van 12 € per volledige dag tijdelijke werkloosheid (pro rata voor niet volledige dagen, geïndexeerd op 1/1/2021 tot 12,11 € ). Deze bijkomende vergoeding wordt betaald door de werkgever maar is integraal terugbetaalbaar door het Sociaal Fonds. Daar moet de werkgever wel zelf een aanvraag toe indienen met het formulier dat u hier kunt downloaden (versie 2020). (versie voor 2021 met geïndexeerde bedragen) De instructies vindt u op de eerste pagina van het document.  

De toeslag wegens corona loopt ten einde op 30 september 2021. De toeslag voor tijdelijke werkloosheid wegens andere oorzaken blijft wel nog steeds doorlopen. 

In de nieuwste cao “eindejaarspremies” is uitdrukkelijk voorzien dat periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie. Dit betekent dat voor die periodes een eindejaarspremie zal toegekend worden, alsof de betreffende werknemers gewoon aan de slag waren op dat moment, en dit om het verlies aan koopkracht zoveel mogelijk te beperken. Om de financiële last van deze gelijkstellingen voor de bedrijven te beperken, hebben de sociale partners beslist dat in 2020 deze gelijkstellingen door het Sociaal Fonds zullen gefinancierd worden: onmiddellijk bij uitbetaling voor de arbeiders en via een terugbetaling van de bedragen voor de bedienden. 

Wij hebben hebben intussen aan alle werkgevers met actieve bedienden in dienst een schrijven gericht met de instructies en de nodige gepersonaliseerde documenten om deze kost bij het fonds terug te vorderen. 

Let wel: het verzamelen en verwerken van al die gegevens vraagt veel tijd en een datum voor uitbetaling kunnen we op dit moment nog niet geven.  

Downloads

Generieke gids (v03) om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (intersectoraal)
Sectorgids (v07) om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan


Flyer/affiche met algemene richtijnen (4 taalversies in één bestand)
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor bewoners en bezoekers
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor conciërges
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor dienstboden
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor gemeenschappelijke ruimtes in een gebouw
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor op kantoor
Flyer/affiche: corona richtlijne voor bezoekers op kantoor
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor kantoormedewerkers
Flyer/affiche: corona richtlijnen voor het organiseren van een AV
Flyer/affiche (viertalig) om op te hangen in een vakantiewoning
Bijlage (viertaling) bij een overeenkomst voor vakantieverhuring