You are here

Webinar: De bemiddelingsopdracht

Webinar: De bemiddelingsopdracht

Webinar
10-05-2021

De bemiddelingsopdracht (2u)


De eerste stap bij het opstellen van een goed verkoopdossier is een waterdichte verkoopopdracht of –mandaat. Wat is het verschil tussen de twee? Waarop moet u letten bij het opstellen ervan? Welke clausules moeten er wettelijk instaan, welke mogen er niet instaan en welke kunnen eventueel verwijderd of aangepast worden ? Wat is precies het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst afgesloten buiten kantoor en niet-buiten kantoor ? Wat is uw verantwoordelijkheid als vastgoedmakelaar m.b.t. dit document? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u als makelaar in orde bent?

 

Komen o.a. aan bod in dit webinar:

  • Begrippen ‘opdracht’, ‘mandaat’, ‘lastgeving’:
  • Betrokken wetgeving m.b.t. handelspraktijken en consumentenbescherming / Wet op de handelspraktijken
  • KB Freya
  • WMPC
  • Modaliteiten afsluiten van de opdracht
  • KB Bemiddelingsopdracht: welke vermeldingen zijn verplicht, welke facultatief, aanbevelingswaardig en overbodig?
  • Exclusief vs niet-exclusief
  • Tarief
  • Informatie over de partijen


Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
10-05-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Yoeri Note

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
07-06-2021 Webinar Meer informatie