You are here

RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

Webinar
14-06-2021

RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar (2u)

Als vastgoedmakelaar bent u aansprakelijk bij het verstrekken van foute of onvolledige informatie bij de verkoop van onroerend goed. RO en stedenbouw zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Welke aspecten kan u maar beter controleren in functie van de opbouw van uw verkoopdossier en de verkoopovereenkomst? En waar kan u die informatie halen?


We gaan hierbij ook kort in op een aantal basisbegrippen uit de RO en Stedenbouw, telkens met verwijzing naar de informatieverplichting bij een vastgoedtransactie. 

 • Wat is "goede ruimtelijke ordening"?
 • Wat betekent V.C.R.O.?
 • Wat is een "bestemming of functie"?
 • Waarom zijn er bestemmingszones?
 • Wat is een plan van aanleg/RUP/BPA?
 • Wat is een stedenbouwkundige verordening?
 • Wat is een verkaveling?
 • Wat als de omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen niet overeenkomt met de werkelijke toestand?
 • Wat zijn stedenbouwkundige overtredingen/misdrijf/inbreuk?  
 • Wat is regulariseren? Hoe pakt men dit aan?
 • Wat is zonevreemdheid?
 • Wat als het goed ligt in overstromingsgevoelig gebied?
 • Belang van goede stedenbouwkundige inlichtingen voor de makelaar?
 • Waar kan je die informatie halen? Welke zijn de actoren?
 • Welke informatie moet worden vermeld op de publicaties en welke is wenselijk?
 • Wat is strafrechtelijke verjaring en wat zijn de gevolgen voor een transactie?
 • Ambtenaren en makelaars zijn partners en geen tegenstanders.


Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
14-06-2021 14:00 16:00 WEBINAR Info Hugo De Cuyper, Rina Colson

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
14-12-2021 Webinar Meer informatie