You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen

[OMGEVORMD][WEBINAR] Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen

Webinar
12-05-2021

Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen (3u)


In deze opleiding schetsen we een volledig up-to-date overzicht van de voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden én oefeningen.

Een praktische leidraad maakt in elke situatie duidelijk wanneer een vergunning/melding al of niet nodig is.


Enkele voorbeelden van situaties die aan bod kunnen komen:

 • wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
 • verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
 • uitbreiden van gebouwen;
 • oprichten van gebouwen in industriegebied;
 • plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);
 • plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);
 • plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
 • planten van groen (bomen, struiken, hagen);
 • plaatsen van afsluitingen;
 • aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
 • doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
 • gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
 • slopen van constructies;
 • doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.


Hierbij stellen we ons telkens de vraag of er nu meldings- of vergunningsplicht dan wel vrijstelling van vergunning is.

 

 • Verder gaan we kort in op de werking van het “snelinvoerloket” (het Omgevingsloket) waar u zelf vergunningsaanvragen of meldingen kan indienen voor kleine werken rondom de woning.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
12-05-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Mario Deketelaere

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
09-06-2021 Webinar Meer informatie
17-06-2021 Webinar Meer informatie