You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Voorkoop- en voorkeurrechten in Vlaanderen: ongekend en onbemind

[OMGEVORMD][WEBINAR] Voorkoop- en voorkeurrechten in Vlaanderen: ongekend en onbemind

Webinar
03-06-2021

Voorkoop- en voorkeurrechten in Vlaanderen: ongekend en onbemind (3u)


Het begrip ‘voorkooprecht’ is gekend. Het is te vinden in de publiciteit en in de verkoopovereenkomst, vaak in combinatie met een opschortende voorwaarde. 

 

Als vastgoedmakelaar moet u het voorkooprecht doorgaans niet aanbieden. Maar in het kader van de informatieplicht moet u wel de toepasselijkheid ervan aan de koper kunnen uitleggen aan uw klant. En u kan hem ook wijzen op uitzonderingsgevallen en mogelijke oplossingen voorstellen.

Tijd dus om klaarheid te brengen in deze uitgebreide materie!

 

Komen o.a. aan bod in deze opleiding:

  • Welke wettelijke en conventionele voorkooprechten bestaan er zoal?
  • Waar kunnen we voorkooprechten terugvinden?
  • Wie zijn de begunstigden en wie krijgt voorrang als meerdere voorkooprechten samenkomen?
  • Wanneer moet het voorkooprecht worden aangeboden?
  • Hoelang kunnen de begunstigden reageren op de aanbieding van het voorkooprecht?
  • Wat als het voorkooprecht wordt uitgeoefend?
  • Wat zijn de sancties als het voorkooprecht niet wordt aangeboden? Quid miskenning van voorkooprecht?
  • Hoe wordt het voorkooprecht in de praktijk soms omzeild?
  • En wat is uw rol in dit alles?

 

We staan ook stil bij het voorkeurrecht, een minder verregaand recht dat nauw aanleunt bij de voorkooprechten maar in essentie anders is. Hoe gaat u daarmee om?


Tot slot gaan we in op de “moeder van alle voorkooprechten”: het voorkooprecht van de pachter omdat hiernaar vaak wordt verwezen in conventionele voorkooprechten.

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-06-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Yoeri Note