You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: Deel 2: workshop met cases

[OMGEVORMD][WEBINAR] Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: Deel 2: workshop met cases

Webinar
23-06-2021

Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: Deel 2: workshop met cases (3u)


Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van concrete cases (vooral met fotomateriaal maar indien mogelijk ook wel met plannen of documenten) op zoek naar mogelijke oplossingen om recente en tijdig door de overheid vastgestelde of ook minder recente stedenbouwkundige overtredingen te regulariseren.

Er worden enkele oefeningen gemaakt die dan klassikaal worden besproken.

 

Cases die aan bod kunnen komen tijdens deze praktijksessie:

  • verhardingen
  • vrijstaande bijgebouwen
  • tweedehandswagenhandel
  • uitbreidingen aan de achterzijde
  • opsplitsingen/vermeerdering woongelegenheden
  • historische ontbossing/kappen van bomen
  • afsluitingen


Wie dat wenst, kan vooraf een case bezorgen. In de mate van het mogelijke gaat de spreker hierop in tijdens de workshop.


Schrijf ook in voor het deel in de voormiddag: Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: deel 1: wetgevend kader en werking handhavende besturen

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
23-06-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Hugo De Cuyper