You are here

[Omgevormd][Webinar] Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: deel 1: wetgevend kader en werking handhavende besturen

[Omgevormd][Webinar] Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: deel 1: wetgevend kader en werking handhavende besturen

Webinar
15-06-2021

Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: deel 1: wetgevend kader en werking handhavende besturen (3u)


U maakte het zeker al mee: u krijgt een pand in verkoop waarop een stedenbouwkundige overtreding of zelfs een dagvaarding of vonnis en recent ook een bestuurlijke maatregel rust waardoor op het goed bepaalde afbraak- of aanpassingswerken moeten gebeuren of een meerwaarde verschuldigd was of is. De gevolgen voor de waarde van het pand en dus ook voor uw onderhandelingspositie zijn dan niet gering.

Tijdens deze opleiding gaan we op zoek naar mogelijkheden om recente en tijdig door de overheid vastgestelde of ook minder recente stedenbouwkundige overtredingen te regulariseren. En we gaan ook op zoek naar andere oplossingen indien mogelijk.

In sommige gevallen betekent een stedenbouwkundige of bouwovertreding een strafrechtelijke of bestuurlijke vervolging. Kan er dan nog geregulariseerd worden? Wat kan u uw klant in dat geval aanraden? Kan een gerechtelijke herstelvordering of bestuurlijke maatregel bestreden worden? Staat de herstelvordering of maatregel in verhouding tot de begane feiten? Wat met eventuele beroepsmogelijkheden? Wanneer zijn de feiten verjaard? Hoe kan uw klant ervoor zorgen dat zijn bouwovertreding uit het strafregister én het vergunningenregister geraakt?

In deze praktijkgerichte opleiding schetsen we het wettelijke kader voor regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen en de werking van de lokale besturen volgens de wetgeving handhaving RO van toepassing sedert 01/03/2018. We gaan hierbij uit van de praktijk zoals de handhavers RO recente overtredingen aanpakken en afhandelen zodat deze werking ook voor u en uw klanten duidelijk is.


Schrijf ook het deel in de namiddag: Regularisatie van stedenbouwkundige overtredingen: Deel 2: workshop met cases

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
15-06-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Hugo De Cuyper