You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Inkoop of verkoop? AFSLUITEN moet u toch!

[OMGEVORMD][WEBINAR] Inkoop of verkoop? AFSLUITEN moet u toch!

Webinar
05-05-2021

Inkoop of verkoop? AFSLUITEN moet u toch! (6u)


In deze interactieve beleving ontdekt u verschillende technieken (hard, zacht, direct, indirect, strategisch, charmant...) zodat u op uw eigen manier doeltreffend leert afsluiten.

 

Een essentieel aspect van inkopen en verkopen omvat het doelgericht begeleiden van de klant bij het maken van zijn beslissing. Dat proces loopt van prikkelende interesse, tot het weerleggen van bezwaren, tot het zetten van de handtekening. We maken uw commerciële gesprek zeer reëel, en op uw maat.

Na deze opleiding: 
  • 1. doordacht opbouwen naar het afsluitmoment
  • 2. de proefafsluit doeltreffend gebruiken
  • 3. verbale en non-verbale koopinteresse herkennen
  • 4. een ‘neen’ ombuigen
  • 5. omgaan met uitstelgedrag
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
05-05-2021 09:30 12:30 WEBINAR Info Ronald De Keersmaeker
05-05-2021 13:30 16:30 WEBINAR Info Ronald De Keersmaeker