You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Duur en beëindiging van de woninghuurovereenkomst

[OMGEVORMD][WEBINAR] Duur en beëindiging van de woninghuurovereenkomst

Webinar
21-06-2021

Duur en beëindiging van de woninghuurovereenkomst (3u)


Goede afspraken maken goede vrienden. Maar geldt dit ook voor afspraken met huurders? Hoelang moet een huurovereenkomst duren en wanneer eindigt deze?

 

Misschien leeft de huurder de afspraken niet na en betaalt hij bijvoorbeeld de huur niet meer of veroorzaakt hij overlast. Hoe kan men dan de huurovereenkomst vervroegd beëindigen?

 

Maar ook andere situaties kunnen zich voordoen: wat als de huurder of de verhuurder overlijdt? Of wat als één van de medehuurders de overeenkomst vervroegd wil beëindigen?

 

Deze opleiding wil u de weg wijzen in de verschillende opzeg- en beëindigingsmogelijkheden van een huurovereenkomst, maar ook hoe de procedures bij de Vrederechter verlopen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het Vlaamse Woninghuurdecreet als met de vroegere regelgeving die nog van toepassing is op de oudere huurcontracten.

 

Komen o.a. aan bod:

  • woninghuur korte duur – standaardduur 9 jaar – meer dan 9 jaar – voor het leven
  • opzegmogelijkheden huurder en verhuurder
  • regime overlijden huurder
  • beëindiging i.k.v. medehuur
  • de ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanprestatie (bv. overlast in een gebouw)


Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
21-06-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Stephanie Wernaers