You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Conformiteitsattest en woningkwaliteitsnormen: update 2021!

[OMGEVORMD][WEBINAR] Conformiteitsattest en woningkwaliteitsnormen: update 2021!

Webinar
07-05-2021

Conformiteitsattest en woningkwaliteitsnormen: update 2021! (3u)


Op 1 januari 2021 wijzigde het wetgevend kader rond de woningkwaliteitsnormen in Vlaanderen. In de nieuwe technische verslagen wordt bv. komaf gemaakt met het strafpuntensysteem dat nu wordt vervangen door categorieën.

Er is een nieuwe benadering van de strafrechtelijke procedure en de gebreken worden anders beoordeeld.

 

We bekijken eerst een aantal belangrijke aspecten voor de bemiddelaar, de syndicus en de expert:

 

1) Wat is het conformiteitsattest precies? Wat betekent dit precies voor de verhuur en de verkoop van een woning? Wie vraagt het aan? Procedure?,…

2) Hoe wordt het technisch verslag opgemaakt? Welke bouwtechnische aspecten worden altijd nauwlettend beoordeeld?

We overlopen het volledige technische verslag dat in 2020 werd herzien en staan kort stil bij de herwerkte lijst van gebreken, met verwijzing naar het nieuwe handboek.

3) Welke administratieve procedure wordt door het Agentschap Wonen-Vlaanderen gevoerd m.b.t. ongeschikt- en onbewoonbaarheid? Wanneer komen zij in actie en wat zijn de gevolgen? , …

4) Welke strafrechtelijke procedure voert de Vlaamse Wooninspectie bij een inbreuk op de woningkwaliteitsvereisten? Wanneer treden zij op? Quid principe herstelvordering en gevolgen bij veroordeling? Wat bij de verkoop van een goed met herstelvordering/veroordeling (akteclausules), onderscheid kamer – zelfstandige woning, …?


Daarnaast krijgt u een duidelijk overzicht van de recentste wijzigingen zodat u weer helemaal up-to-date bent!

 

U ontvangt eveneens een aantal praktische tips, een lijstje met interessante contactgegevens, …

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
07-05-2021 09:00 12:00 WEBINAR Info Joris Breugelmans, Katrien Vergauwen

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
08-06-2021 Webinar Meer informatie