You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Basisbegrippen bouwkunde in functie van onderhoud – Vocht(schade)

[OMGEVORMD][WEBINAR] Basisbegrippen bouwkunde in functie van onderhoud – Vocht(schade)

Webinar
07-05-2021

Basisbegrippen bouwkunde in functie van onderhoud – Vocht(schade) (3u)


Als syndicus krijgt u vaak te maken met begrippen uit de bouwkunde in het kader van onderhoudsplanning en expertises. Niet makkelijk als u geen technische opleiding heeft gevolgd.

In deze opleiding worden een aantal basisbegrippen uit de (bouw)fysica en de bouwkunde, die u als syndicus onder de knie moet hebben, op een bevattelijke manier toegelicht en geïllustreerd a.d.h.v. praktische voorbeelden.

U leert schadebeelden evalueren en herkennen en deze vertalen naar de juiste terminologie zodat vakmensen gericht op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

 

In het tweede deel van deze opleiding gaan we ‘vocht(schade)’.


Begrippen die aan bod komen, zijn o.a.

  • Allerlei eigenschappen van materialen waarop vocht een impact heeft
  • Soorten vochtproblemen: opstijgend vocht, condensatie, doorslaand vocht, infiltraties door dakstructuren, lekken in leidingen, …
  • Herkennen van oorzaak aan de hand van analyse schadebeeld

 

We gaan ook kort in op de terminologie rond het onderhoud dat in dat kader moet worden voorzien in appartementsgebouwen.

 

Er wordt ruimte voorzien voor persoonlijke cases, die u vooraf aan de docent kan bezorgen.

 

Na deze opleiding zal u experten op een meer deskundige manier te woord kunnen staan en hun boodschap met kennis van zaken kunnen overbrengen bij uw VME’s.

               

Volg ook de opleiding over ‘Barsten en scheuren’ in de voormiddag!

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
07-05-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Bram Wouters

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
11-06-2021 Webinar Meer informatie