You are here

[OMGEVORMD][WEBINAR] Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje

[OMGEVORMD][WEBINAR] Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje

Webinar
22-06-2021

Appartementen verkopen in mede-eigendom: de valkuilen op een rijtje (3u)


De trend van de appartementisering in Vlaanderen zet zich onverminderd verder. U krijgt dus steeds meer te maken met de verkoop van appartementen.

 

Bij de verkoop van een appartement valt de vastgoedmakelaar vaak helemaal terug op de syndicus. Maar ook voor de vastgoedmakelaar ligt er uiteraard een rol weggelegd:

  • Hoe gaat u als makelaar te werk als u merkt dat een gebouw niet conform de huidige regelgeving is opgetrokken ?
  • Wat indien de koper te kennen geeft dat hij er een handelszaak wenst uit te baten ?
  • Wat indien er beslist is om een reservekapitaal aan te leggen maar de kandidaat-koper wenst dit zeker niet te voldoen? Kunnen de koper en verkoper onderling afspraken maken en moet de VME hiermee rekening houden?
  • Wat als een uitspraak in een belangrijke rechtszaak verwacht wordt? Wie moet die kosten betalen en/of de toegekende schadevergoeding? Aan wie komen de eventuele “winsten” toe?
  • Wat als de oplevering van het gebouw problematisch is? Wat is de verantwoordelijkheid van de makelaar hierin? Moet deze het volledige dossier grondig nalezen en adviseren?


En wat kan worden verwacht van de syndicus in al deze gevallen? Welke zijn wettelijke verplichtingen en tot waar reikt zijn aansprakelijkheid?


U hoort het hier allemaal!

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
22-06-2021 14:00 17:00 WEBINAR Info Thomas Soete