You are here

Lezen van bouwplannen: de basis

Lezen van bouwplannen: de basis

Webinar
24-11-2021

Lezen van bouwplannen: de basis (3u)


Planlezen is een basiskennis die u als vastgoedprofessional (en -beheerder in het bijzonder) moet beheersen. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert u bouw- en constructieplannen lezen en begrijpen. We bekijken o.a. maten, materialen en begrippen. Ook de verschillende soorten bouwplannen (op papier en digitaal) komen aan bod zodat u deze tot in detail leert begrijpen.


Na deze opleiding:

 • Kent u het belang van grafische documenten (plannen) in het leven van gebouwen
 • Kent u de verschillende soorten plannen
 • Kent u de betekenis van begrippen als
 1. plannenset, grondplan, gevel, snede, bouwdetail,
 2. bouwplan, uitvoeringsplan, opmetingsplan, restauratieplan
 3. plan Bouwaanvraag (BA)
 4. plan Bouwvergunning (BV)
 5. as-built plan (AB)
 • Weet u welk plan u nodig heeft voor welke fase in het bouw- of renovatieproces
 • Kan u de op plannen gebruikte illustraties onderscheiden en interpreteren:
 1. getekende symbolen (deuren, trappen, opengaande raamdelen, brandbestrijding, …)
 2. legendes en verklaring van gebruikte materialen & symbolen
 • Kent u de eigenschappen van een PDF van een bouwplan (digitale print van een cad-document) en weet u hoe u die kan gebruiken bij het planlezen
 • Kent u zoek- en selectiemethodes voor het lezen van een PDF


Volg ook deel 2 om de theorie om te zetten in de praktijk!

Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
24-11-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Bram Wouters

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
16-11-2021 Regio Brugge Meer informatie
14-12-2021 Regio Antwerpen Meer informatie