You are here

Het verkoopdossier: de basics - deel 2

Het verkoopdossier: de basics - deel 2

Webinar
27-08-2021

Het verkoopdossier: de basics – deel 2 (2u)


In dit 2-delig webinar doorlopen we samen met u alle attesten en informatie die uw verkoopdossier moet bevatten. Alle oude en nieuwe wetgevingen die vandaag van toepassing zijn op het verkoopdossier passeren kort de revue.

 

Komen aan bod in deel 2:

  • Ruimtelijke Ordening en stedenbouw
  • Juridische omgevingsfactoren
  • Typegebonden vastgoedinformatie
  • Verkoop van onroerend goed

 

Schrijf zeker ook in voor deel 1 van dit webinar!

Na deze opleiding: 
  • bent u in staat om een verkoop juridisch correct tot stand te brengen
  • kan u opschortende en ontbindende voorwaarden op de correcte manier toepassen
  • kent u de mogelijke verkoopbelemmeringen
  • kent u de van toepassing zijnde wetgeving en kan u deze gebruiken in concrete situaties
  • kent u de verplichtingen van koper en verkoper
  • weet u hoe u de handelingsbekwaamheid van de contracterende partijen passend kan verifiëren en weet u welke de mogelijke onverenigbaarheden zijn
Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
27-08-2021 10:00 12:00 WEBINAR Info Elke Neeskens