You are here

Klaar voor de toekomst

Om 'future proof' te worden, zijn we op zoek naar welke de mogelijke competenties zijn waar vastgoedprofessionals in de toekomst zullen moeten over beschikken. Hiervoor werken we een jaar lang, samen met de hulp van onderzoeksbureau Tempera, en met financiële steun van Europa en Vlaanderen (ESF: 49.885,68 € en VCF 74.828,53 €), aan een competentieprognose.

Op 27 april 2021 en 25 juni organiseerden we een eerste en een tweede stuurgroep met alle stakeholders uit de sector (bedrijven, werknemers, onderwijsintellingen en middenveldorganisaties). We presenteerden de eerste restultaten en kregen interessante feedback om optimaal in te gaan op de noden en wensen van de sector. In september volg er nog een laatste stuurgroep en volgend jaar gaan we dan effectief met de resultaten van het onderzoek aan de slag.

De reden waarom we deze competentieprognose doen, kan u lezen in dit artikel dat eveneens verscheen in ons magazine van maart 2021. 

 

OP ESF Vlaanderen 2014 - 2020
Fiche oproep 511 SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses
Prioriteit uit OP: 10.iv ‘Investering in onderwijs,opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren.

Voor meer info:

download hier de projectfiche van ESF
download hier het projectvoorstel zoals dat goedgekeurd werd