You are here

Word Advanced (voor arbeiders)

Word Advanced (voor arbeiders)

Regio Genk
18-09-2017
Word Advanced (12u)

Deze cursus richt zich voornamelijk tot mensen die hun documenten willen standaardiseren en mensen die moeten werken met grote documenten.

We vangen aan met een korte herhaling van de basistechnieken van Word en er wordt snel de overgang gemaakt naar het werken met secties, en de mogelijkheden ervan op gebied van pagina-instelling, kop- en voetteksten en krantenkolommen.

Standaardisatie vormt een volgend belangrijk hoofdstuk : Opmaakprofielen (=Stijlen), sjablonen en formulieren en velden krijgen de nodige aandacht.

Daarna wordt de richting ingeslagen van het werken met grotere documenten. Komen hierbij aan bod : het aanmaken van referentielijsten zoals inhoudstafels, het werken met voet- en eindnoten, bijschriften, kruisverwijzingen en bladwijzers alsook het beheer van hoofd- en subdocumenten. In dit stuk wordt ook aandacht besteed aan het invoegen en bewerken van grafische objecten.

Het gebruik van het samenvoegbeheer wordt ook uitgebreid toegelicht en wij bekijken ook hoe Word samenwerkt met andere programma's zoals Outlook en Access.

Tenslotte bekijken we ook even hoe u met meerdere personen aan een document kan samenwerken.
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
18-09-2017 10:00 13:00 GENK Info TOM TRUYERS
18-09-2017 14:00 17:00 GENK Info TOM TRUYERS
25-09-2017 10:00 13:00 GENK Info TOM TRUYERS
25-09-2017 14:00 17:00 GENK Info TOM TRUYERS