You are here

Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

Webinar
03-12-2020
Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar (2u)

Als vastgoedmakelaar bent u aansprakelijk bij het verstrekken van foute of onvolledige informatie bij de verkoop van onroerend goed. RO en stedenbouw zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Welke aspecten kan u maar beter controleren in functie van de opbouw van uw verkoopdossier en de verkoopovereenkomst? En waar kan u die informatie halen?

Daarnaast gaan we kort in op een aantal basisbegrippen uit de RO en Stedenbouw, telkens met verwijzing naar de informatieverplichting bij een vastgoedtransactie.
• Wat is "goede ruimtelijke ordening"?
• Wat betekent V.C.R.O.?
• Wat is een "bestemming of functie"?
• Waarom zijn er bestemmingszones?
• Wat is een plan van aanleg/RUP/BPA?
• Wat is een stedenbouwkundige verordening?
• Wat is een verkaveling?
• Wat als de omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen niet overeenkomt met de werkelijke toestand?
• Wat zijn stedenbouwkundige overtredingen/misdrijf/inbreuk?
• Wat is regulariseren? Hoe pakt men dit aan?
• Wat is zonevreemdheid?
• Wat als het goed ligt in overstromingsgevoelig gebied?
• Belang van goede stedenbouwkundige inlichtingen voor de makelaar?
• Waar kan je die informatie halen? Welke zijn de actoren?
• Welke informatie moet worden vermeld op de publicaties en welke is wenselijk?
• Wat is strafrechtelijke verjaring en wat zijn de gevolgen voor een transactie?
• Ambtenaren en makelaars zijn partners en geen tegenstanders.
Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
03-12-2020 14:00 16:00 WEBINAR Info Rina Colson

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
08-10-2020 Webinar Meer informatie
13-10-2020 Webinar Meer informatie
18-11-2020 Webinar Meer informatie