You are here

Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar

Webinar
08-10-2020
Webinar: RO en stedenbouw in functie van uw informatieverplichting als vastgoedmakelaar (2u)Als vastgoedmakelaar bent u aansprakelijk bij het verstrekken van foute of onvolledige informatie bij de verkoop van onroerend goed. RO en stedenbouw zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Welke aspecten kan u maar beter controleren in functie van de opbouw van uw verkoopdossier en de verkoopovereenkomst? En waar kan u die informatie halen?Daarnaast gaan we kort in op een aantal basisbegrippen uit de RO en Stedenbouw, telkens met verwijzing naar de informatieverplichting bij een vastgoedtransactie.

• Wat is "goede ruimtelijke ordening"?

• Wat betekent V.C.R.O.?

• Wat is een "bestemming of functie"?

• Waarom zijn er bestemmingszones?

• Wat is een plan van aanleg/RUP/BPA?

• Wat is een stedenbouwkundige verordening?

• Wat is een verkaveling?

• Wat als de omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen niet overeenkomt met de werkelijke toestand?

• Wat zijn stedenbouwkundige overtredingen/misdrijf/inbreuk?

• Wat is regulariseren? Hoe pakt men dit aan?

• Wat is zonevreemdheid?

• Wat als het goed ligt in overstromingsgevoelig gebied?

• Belang van goede stedenbouwkundige inlichtingen voor de makelaar?

• Waar kan je die informatie halen? Welke zijn de actoren?

• Welke informatie moet worden vermeld op de publicaties en welke is wenselijk?

• Wat is strafrechtelijke verjaring en wat zijn de gevolgen voor een transactie?

• Ambtenaren en makelaars zijn partners en geen tegenstanders.
Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
08-10-2020 14:00 16:00 WEBINAR Info Rina Colson