You are here

Webinar: Lezen van bouwplannen - deel 1: de basis

Webinar: Lezen van bouwplannen - deel 1: de basis

Webinar
27-05-2020
Webinar: Lezen van bouwplannen - deel 1: de basis (3u)

Planlezen is een basiskennis die u als vastgoedprofessional (en -beheerder in het bijzonder) moet beheersen. Tijdens dit praktijkgerichte webinar leert u bouw- en constructieplannen lezen en begrijpen. We bekijken o.a. maten, materialen en begrippen. Ook de verschillende soorten bouwplannen (op papier en digitaal) komen aan bod zodat u deze tot in detail leert begrijpen.

Na dit webinar:
- Kent u het belang van grafische documenten (plannen) in het leven van gebouwen
- Kent u de verschillende soorten plannen
- Kent u de betekenis van begrippen als
* plannenset, grondplan, gevel, snede, bouwdetail,
* bouwplan, uitvoeringsplan, opmetingsplan, restauratieplan
* plan Bouwaanvraag (BA)
* plan Bouwvergunning (BV)
* as-built plan (AB)
- Weet u welk plan u nodig heeft voor welke fase in het bouw- of renovatieproces
- Weet u hoe het digitale omgevingsloket functioneert en waarvoor u er terecht kan als makelaar of syndicus
- Kan u de op plannen gebruikte illustraties onderscheiden en interpreteren:
* getekende symbolen (deuren, trappen, opengaande raamdelen, brandbestrijding, …)
* legendes en verklaring van gebruikte materialen & symbolen
- Kent u de eigenschappen van een PDF van een bouwplan (digitale print van een cad-document) en weet u hoe u die kan gebruiken bij het planlezen
- Kent u zoek- en selectiemethodes voor het lezen van een PDF

Volg ook deel 2 om de theorie om te zetten in de praktijk!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
27-05-2020 09:30 12:30 WEBINAR Info Bram Wouters

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
19-06-2020 Regio Genk Meer informatie
22-06-2020 Webinar Meer informatie