You are here

Webinar: De bemiddelingsopdracht

Webinar: De bemiddelingsopdracht

Webinar
07-07-2020
Webinar: De bemiddelingsopdracht (2u)

De eerste stap bij het opstellen van een goed verkoopdossier is een waterdichte verkoopopdracht of –mandaat. Wat is het verschil tussen de twee? Waarop moet u letten bij het opstellen ervan? Welke clausules moeten er wettelijk instaan, welke mogen er niet instaan en welke kunnen eventueel verwijderd of aangepast worden ? Wat is precies het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst afgesloten buiten kantoor en niet-buiten kantoor ? Wat is uw verantwoordelijkheid als vastgoedmakelaar m.b.t. dit document? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u als makelaar in orde bent?

Komen o.a. aan bod in dit webinar:
• Begrippen ‘opdracht’, ‘mandaat’, ‘lastgeving’:
• Betrokken wetgeving m.b.t. handelspraktijken en consumentenbescherming / Wet op de handelspraktijken
• KB Freya
• WMPC
• Modaliteiten afsluiten van de opdracht
• KB Bemiddelingsopdracht: welke vermeldingen zijn verplicht, welke facultatief, aanbevelingswaardig en overbodig?
• Exclusief vs niet-exclusief
• Tarief
• Informatie over de partijen
Deze opleiding is erkend voor 2 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
07-07-2020 10:00 12:00 WEBINAR Info YOERI NOTE

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
09-10-2020 Webinar Meer informatie
08-12-2020 Webinar Meer informatie