You are here

Waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat

Waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat

Regio Sint-Niklaas
18-10-2017
Waterdichte bemiddelingsopdracht of -mandaat (3u)

De eerste stap bij het opstellen van een goed verkoopdossier is een waterdichte verkoopopdracht of –mandaat. Wat is het verschil tussen de twee? Waarop moet u letten bij het opstellen ervan? Welke clausules moeten er wettelijk instaan, welke mogen er niet instaan en welke kunnen eventueel verwijderd of aangepast worden ? Wat is precies het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst afgesloten buiten kantoor en niet-buiten kantoor ? Wat is uw verantwoordelijkheid als vastgoedmakelaar m.b.t. dit document? En vooral: hoe zorgt u ervoor dat u als makelaar in orde bent? We bespreken ook een aantal concrete cases en u krijgt voorbeelddocumenten mee naar huis.
Na deze opleiding: 
 • Kent u het verschil tussen een verkoopopdracht en een verkoopmandaat
 • Weet u of er een schriftelijk contract moet worden opgemaakt
 • Weet u welke regelgeving u moet respecteren wanneer uw opdrachtgever consument is.
 • Weet u of u moet werken met 2 verkoopopdrachten (voor opdrachtgever-consument en voor opdrachtgever-niet-consument?)
 • Kent u de modaliteiten m.b.t. het ereloon en weet u wanneer u hierop recht heeft (Bij ondertekening verkoopovereenkomst? Bij uitbrengen bod?)
 • Kent u de principes van opzeg- en schadebeding en weet u wanneer deze moeten worden toegepast.
 • Kent u het principe van het exoneratiebeding en kent u de toepassing ervan.
 • Weet u welk contract u maakt bij co-exclusiviteit of bij opvolgende makelaarsopdrachten.
 • Kent u het belang van precontractuele informatie.
 • Weet u wat onder precontractuele informatie valt. Welke documenten moeten worden ingevuld én ondertekend? Wat is de herroepingstermijn en in hoeverre kan een klant hierop een beroep doen?
 • Weet u welk modelcontract en welke clausules u moet gebruiken bij het afsluiten van een opdracht buiten de verkoopruimte en niet buiten de verkoopruimte.
 • Kent u de meest voorkomende problemen bij het gebruik van verkoopopdrachten en –mandaten en weet u hoe de rechtspraak hierin evolueert.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
18-10-2017 14:00 17:00 SINT-NIKLAAS Info LUDO OCKIER

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
23-10-2018 Regio Antwerpen Meer informatie
05-11-2018 Regio Leuven Meer informatie
03-12-2018 Regio Genk Meer informatie
05-10-2018 Regio Brugge Meer informatie
22-10-2018 Regio Gent Meer informatie
28-11-2018 Regio Kust Oost (Knokke-Blankenberge) Meer informatie
14-12-2018 Regio Sint-Niklaas Meer informatie