You are here

Verzekeringen in mede-eigendom: een noodzakelijk goed voor de syndicus

Verzekeringen in mede-eigendom: een noodzakelijk goed voor de syndicus

Regio Leuven
13-12-2017
Verzekeringen in mede-eigendom: een noodzakelijk goed voor de syndicus (3u)

BA, brand, derdengelden, rechtsbijstand: schadegevallen in de praktijk van de syndicus

In deze opleiding gaan we in op de verzekeringen die u als vastgoedbeheerder verplicht of niet verplicht afsluit. Welke soort verzekeringen bestaan er? Wanneer is er geen dekking? Wanneer is er sprake van een schadedossier? Welke formaliteiten moet u als syndicus verrichten bij een aangifte? Aan wie komen de uitkeringen toe bij privatieve én gemeenschappelijke schade? Als er dekking is, wat is dan de omvang van deze dekking? Kan u zich extra verzekeren? Komt de verzekering tussen als een werknemer of een mede-zaakvoerder weg is met de gelden van de VME? Wat als u uw premie (BIV-lidgelden) niet tijdig heeft betaald? Kan de verzekeraar zich -nadat deze de schadelijders heeft vergoed- richten tot de syndicus zelf? Wat ingeval van faillissement van de syndicus? Is er ook een rechtsbijstandsverzekering voor de syndicus in tuchtrechtelijke aangelegenheden?

We lichten enkele concrete casussen (vonnissen en arresten) toe waarin de aansprakelijkheid van de syndicus en de gehoudenheid van de verzekeringsmaatschappij aan de orde was.
Na deze opleiding: 
  • weet u welke risico’s de aansprakelijkheidsverzekering dekt die de syndicus verplicht moet onderschrijven bij het BIV en die is inbegrepen in de BIV-bijdrage;
  • kent u de mogelijke uitbreidingen van deze polis en de risico’s die deze dekken;
  • weet u wat borgstelling en derdengelden zijn;
  • weet u wie de aansprakelijkheidsverzekering VME moet onderschrijven en welke risico’s deze dekt;
  • weet u wie de brandverzekering moet onderschrijven en welke risico’s deze dekt;
  • weet u wanneer er sprake is van een schadedossier en hoe u als syndicus moet handelen bij een schadedossier.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
13-12-2017 14:00 17:00 LEUVEN Info Anneke Van Belleghem, JANNEKE HENNEKAM