You are here

Verzekeren tegen bouwschade

Verzekeren tegen bouwschade

Regio Antwerpen
27-02-2018
Verzekeren tegen bouwschade (3u)

Het optrekken van een gebouw vergt van de bouwheer een belangrijke financiële investering. Bouwprojecten worden sneller gerealiseerd, worden groter in omvang, maken gebruik van nieuwe materialen en technieken.

Tijdens het bouwproject kan schade worden veroorzaakt aan de aannemingswerken of aan een derde, bv. een aanpalend pand. Bouwschade kan worden veroorzaakt door een ongeval, toeval of overmacht.

Deze bouwschade moet worden vergoed. In bepaalde gevallen kunnen de bouwheer of andere betrokken partijen bij het bouwproject (bv. aannemer of architect) geconfronteerd worden met onverwachte financiële uitgaven. De discussies over de aansprakelijkheid en de afhandeling van bouwschadegevallen kunnen de relaties tussen de partners van het bouwproject ernstig verstoren.

Steeds meer worden in de lastenboeken voor bouwwerken verplichtingen opgenomen in verband met aansprakelijkheden en tot het afsluiten van verzekeringen.

Deze opleiding brengt de risico's verbonden aan een bouwwerk in beeld. De aansprakelijkheden van de verschillende spelers worden toegelicht. Ook de bepalingen in het aannemingscontract worden verduidelijkt.

U krijgt antwoord op volgende vragen: Welke verzekeringen sluiten de bouwheer, de bouwpromotor, de aannemer,... het beste af om hun bouwrisico's in te dekken? En welke zijn de aandachtspunten bij het afsluiten van de verzekeringen?
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
27-02-2018 14:00 17:00 BERCHEM Info JAN UYTTERSPROT