You are here

Verkavelen van gronden: stand van zaken na de invoering van de omgevingsvergunning

Verkavelen van gronden: stand van zaken na de invoering van de omgevingsvergunning

Regio Kust Midden (Oostende)
16-10-2019
Verkavelen van gronden: stand van zaken na de invoering van de omgevingsvergunning (3u)

U krijgt een duidelijk beeld van de actuele regelgeving inzake “verkavelen”, na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (2017/2018) én de recente wijzigingen van de Codextrein o.a. in functie van de zogenaamde betonstop. Er wordt gewerkt met praktische voorbeelden, vragen en antwoorden.

We bekijken zowel juridisch als praktisch de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden (begrip, toepassingsgebied, draagwijdte) én het verloop van de procedure voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:
- Wanneer is er sprake van een vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden? Is er bv. vergunningsplicht bij afsplitsen van een onbebouwde kavel?
- Verkavelen versus groepswoningbouw, koop op plan (Wet Breyne)?
- Hoe verloopt het traject voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?
- Kan er afgeweken worden van verkavelingsvoorschriften?
- Hebben verkavelingsvoorschriften voorrang op de voorschriften van een RUP/BPA?
- Welke mogelijkheden zijn er om af te wijken van de voorschriften in verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar?
- Welke vereenvoudigingen werden doorgevoerd in de procedure voor het bijstellen (“wijzigen”) van verkavelingen?
- Welke lasten en voorwaarden kunnen/mogen worden opgelegd in verkavelingen?
- Wanneer vervalt een verkavelingsvergunning?
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
16-10-2019 14:00 17:00 OOSTENDE Info MARIO DEKETELAERE

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
06-11-2019 Regio Leuven Meer informatie
18-11-2019 Regio Brugge Meer informatie
21-11-2019 Regio Aalst Meer informatie
10-12-2019 Regio Antwerpen Meer informatie
19-12-2019 Regio Genk Meer informatie
18-11-2019 Regio Brugge Meer informatie
10-12-2019 Regio Antwerpen Meer informatie
19-12-2019 Regio Genk Meer informatie
15-11-2019 Regio Gent Meer informatie