You are here

Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling stedenbouwkundige handelingen: praktische leidraad - update 2019

Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling stedenbouwkundige handelingen: praktische leidraad - update 2019

Regio Kust Midden (Oostende)
17-06-2019
Vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstelling stedenbouwkundige handelingen: praktische leidraad - update 2019 (3u)

Voor stedenbouwkundige handelingen geldt in principe een ‘omgevingsvergunningsplicht’. Maar sommige handelingen en werken zijn enkel meldingsplichtig of zelfs vrijgesteld van vergunning. Wat moet gebeuren voor welke stedenbouwkundige handelingen ligt vast in de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) en zijn uitvoeringsbesluiten.

Na de ingrijpende wijzigingen van het Vrijstellingen- en Meldingsbesluit in 2016 en de eerdere aanpassing van de functiewijzigingen en toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, trad op 22 november 2018 ook het Verzamelbesluit Ruimtelijke Ordening in werking dat opnieuw een reeks wijzigingen voorziet!

U krijgt een volledig up-to-date overzicht van de voorschriften voor vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen met alle wijzigingen sinds 2016. Aan de hand van een praktische leidraad en oefeningen wordt duidelijk wanneer een vergunning/melding al dan niet nodig is.

We bekijken of een vergunning, melding of vrijstelling vereist is in geval van bv. :
• wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;
• verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;
• uitbreiden van gebouwen;
• oprichten van gebouwen in industriegebied;
• plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);
• plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);
• plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;
• planten van groen (bomen, struiken, hagen);
• plaatsen van afsluitingen;
• aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;
• doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);
• gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;
• slopen van constructies;
• doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.
• …

U hoort eveneens wat het recent ingevoerde “snelinvoerloket voor kleine werken op en rond een gebouw” precies is en hoe het werkt.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
17-06-2019 14:00 17:00 OOSTENDE Info MARIO DEKETELAERE