You are here

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht

Regio Genk
20-06-2019
Successieplanning met vastgoed: impact van het hervormde erf- en huwelijksvermogensrecht (3u)

Tijdens deze infosessie passeren enkele brandend actuele topics de revue. We bekijken samen welke impact de hervorming van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht voor u en de sector heeft.

Het plannen van vastgoed was in het verleden geen sinecure. Vaak werd, specifiek omwille van vastgoed in een vermogen, een specifieke planning opgemaakt. Of er werd net simpelweg, zonder oog voor de implicaties, aan het ene kind geld en aan het andere kind een onroerend goed geschonken, hoewel deze schenkingen erfrechtelijk grondig anders worden behandeld. Door de hervorming van het erfrecht zal o.a. het onderscheid tussen de behandeling van roerende en onroerende schenkingen worden weggewerkt, zodat ongelijke wettelijke regelingen niet langer zorgen voor een (ongewilde) ongelijke behandeling van de erfgenamen. Bovendien zullen oude schenkingen automatisch onderworpen worden aan de spelregels van het 'nieuwe' erfrecht tenzij er voor 1 september 2019 een verklaring tot behoud wordt afgelegd. Het is dus essentieel om vóór die datum de impact van het hervormde erfrecht op reeds gedane planningen te bekijken en na te gaan of de huidige dan wel de nieuwe regels de voorkeur genieten.

Dit en veel andere zaken komen aan bod tijdens deze sessie:
- wijzigingen inzake de reserve;
- wijzigingen in de spelregels inzake "inbreng" en de impact op successieplanning van vastgoed uit het verleden en in de toekomst
- wijzigingen in de spelregels inzake "inkorting" en de impact op successieplanning van vastgoed uit het verleden en in de toekomst;
- verklaring van behoud;
- hervorming erfbelasting;
- de nakende wijziging in het huwelijksvermogensrecht van de 'anticipatieve inbreng';
- enkele planningstechnieken m.b.t. vastgoed, met inbegrip van de recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst inzake successieplanning met onroerend goed

Na deze infosessie bent u weer helemaal mee!
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
20-06-2019 14:00 17:00 GENK Info Liesbeth Franck