You are here

Successieplanning anno 2021

Successieplanning anno 2021

Webinar
21-09-2021

Successieplanning anno 2021 (3u)


“Hoe kan een vermogen het best worden gestructureerd met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen? Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de aankoop van een bouwgrond?”

Deze vragen komen u wellicht bekend voor. En hoewel u uw klanten vooral adviseert rond het plannen van vastgoed, heeft u toch best een duidelijk beeld van het volledige plaatje.


De hervormingen in het domein van het burgerlijk en het fiscaal recht volgden elkaar de voorbije jaren in sneltempo op. Naar aanleiding daarvan nam Vlabel een aantal standpunten en beslissingen inzake schenk- en erfbelasting. En bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning voor roerende goederen (zoals onder meer vastgoedvennootschappen), nl. de schenking voor buitenlandse notaris, eind 2020 in de kiem gesmoord.


Tijdens deze infosessie bekijken we samen uitgebreid de impact van al deze wijzigingen op de successieplanning anno 2021.


We bekijken de mogelijkheden inzake successieplanning op het vlak van:

 • het wettelijk erfrecht
 • de erfbelasting / successierechten
 • de huwelijkscontracten: inbreng onroerend goed in de huwgemeenschap, anticipatieve inbreng van vastgoed, keuzebedingen en verblijvingsbedingen, enz.
 • de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen en vennootschappen
 • testamenten: soorten, roerend en/of onroerend vermogen, vriendenerfenis, restlegaten, (fiscale wijziging van) duo-legaten
 • schenkingen van roerende goederen (zoals cash voor de aankoop van een bouwgrond door de kinderen, aandelen van een patrimonium- of vastgoedvenootschap, enz), alternatieven na het sluiten van de kaasroute: aandachtspunten/twistpunten aangaande de bankgift, de schenking via het aandeelhoudersregister/UBO-register, de verkoop gevolgd door kwijtschelding van schuld enz.
 • mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden
 • voorwaarden en lasten te koppelen aan een schenking
 • het “onroerend vermogen”, o.a. de gefaseerde schenking; aankoop in conventionele mede-eigendom; gesplitste aankoop;
 • beding van aanwas
 • ...
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
21-09-2021 10:00 13:00 WEBINAR Info Liesbeth Franck

Deze opleiding gaat ook door in:

Datum Regio
11-10-2021 Webinar Meer informatie
18-11-2021 Webinar Meer informatie
07-10-2021 Regio Brugge Meer informatie
22-11-2021 Regio Gent Meer informatie
10-12-2021 Regio Antwerpen Meer informatie