You are here

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke risico’s voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar

Strafrechtelijke en burgerrechtelijke risico’s voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar

Regio Genk
13-12-2018
Strafrechtelijke en burgerrechtelijke risico’s voor de vastgoedmakelaar-bemiddelaar (3u)

Ook vastgoedmakelaars worden wel eens vervolgd omwille van hun betrokkenheid bij vastgoedtransacties. Een betere kennis van het strafrecht kan zo’n vervolging vermijden.

In deze opleiding gaan we dieper in op de risico’s waarmee u als makelaar rekening moet houden, de mogelijke sancties indien het fout loopt en vooral hoe u zich kan wapenen tegen ongewilde betrokkenheid bij en vervolging voor misdrijven.

Komen aan bod:
- Met welke misdrijven kunnen makelaars in aanraking komen?
Denk hierbij o.a. aan valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, oplichting, inbreuken op de preventieve en repressieve witwaswetgeving, inbreuken op de Vlaamse Wooncode, ….
- Welke zijn de verschillende niveaus van strafrechtelijke verwijtbaarheid?
- Wat is het moreel bestanddeel voor de dergelijke misdrijven?
- Kan men makelaars ook strafrechtelijk iets verwijten voor loutere onachtzaamheid en hoever reikt die strafrechtelijke verantwoordelijkheid?
- Op basis van welke criteria kunnen rechtspersonen (o.a. vastgoedkantoren) strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld?
- Kan men zich preventief wapenen tegen die vervolging en, zo ja, hoe?
- Welke straffen riskeert men bij dergelijke misdrijven? Hoe verregaand kunnen de straffen zijn?

Naast deze strafrechtelijke risico’s bespreken we ook de burgerrechtelijke aspecten van aansprakelijkheid.
Hoewel een burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet zozeer leidt tot ‘bestraffing’, kan ze immers evengoed omvangrijke financiële gevolgen hebben. Een betere kennis ervan, maakt risicobeheersing mogelijk.
We bespreken binnen deze context o.a. de informatieplicht van de vastgoedmakelaar-bemiddelaar en de precontractuele aansprakelijkheid die hij kan oplopen, alsook de risico’s om op zijn contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid te worden aangesproken

Opmerking: Het grootste deel van de opleiding is toegespitst op de praktijk van de vastgoedmakelaar-bemiddelaar. Een beperkt deel van de opleiding gaat in op thema’s waar ook de syndicus mee in aanraking kan komen.
Deze opleiding is erkend voor 3 uur permanente vorming door het BIV
Datum Begint om Eindigt om Locatie Docent
13-12-2018 14:00 17:00 GENK Info PHILIPPE VANSTEENKISTE, JORIS LAMBRECHTS